Tạm dừng các cuộc thanh tra theo kế hoạch

Tạm dừng các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã phê duyệt đối với các đơn vị khai thác bến xe (trừ các trường hợp đặc biệt cần thiết phải thanh tra)

Trả lời


Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh (08-06-2020 10:38 AM)

Về nội dung kiến nghị, Thanh tra tỉnh có ý kiến như sau: Theo kế hoạch thanh tra năm 2020, Thanh tra tỉnh sẽ thanh tra 22 doanh nghiệp trên địa bàn (kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 28/11/2019), qua rà soát trong 22 doanh nghiệp này không có doanh nghiệp hoạt động thuộc lĩnh vực khai thác bến xe. Mặt khác thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị với doanh nghiệp (Thông báo số 175/TB-UBND ngày 15/5/2020); thời gian tới Thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, ngành, địa phương đang tạm dừng việc thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp chưa thực sự cần thiết, trừ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng và các trường hợp bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu của Trung ương và HĐND, UBND tỉnh nên việc các doanh nghiệp kiến nghị “Tạm dừng các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã phê duyệt đối với các đơn vị khai thác bến xe (trừ các trường hợp đặc biệt cần thiết phải thanh tra)” đã được thực hiện.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại