Thủ tục cắt, chuyển đóng bảo hiểm

Thủ tục cắt, chuyển đóng bảo hiểm: Tôi đang đóng BHXH ở một công ty, nhưng công ty đó hiện nay đang nợ đọng BHXH. Hiện nay tôi đã nghỉ việc bên công ty đó và làm việc ở công ty khác. Vậy tôi có thể cắt BHXH ở công ty cũ để nhập đóng ở công ty mới khi công ty cũ đang nợ bảo hiểm không?

Trả lời


Bảo hiểm xã hội tỉnh
Bảo hiểm xã hội tỉnh (15-08-2018 02:34 PM)

Về vấn đề này Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh trả lời như sau:

Theo quy định tại tiết đ, khoản 1, Điều 62 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Quy định tại Điểm b, Khoản 2 công văn số 2266/BHXH-BT ngày 20/6/2013 của BHXH Việt Nam: “Đối với doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ BHXH, BHYT, nếu Giám đốc doanh nghiệp có văn bản gửi cơ quan BHXH cam kết trả đủ tiền nợ BHXH, BHYT và thực hiện đóng trước BHXH, BHYT đối với người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH, người lao động thôi việc để giải quyết chế độ BHXH và chốt sổ BHXH thì Giám đốc BHXH tỉnh xem xét phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xác nhận thực trạng khó khăn của doanh nghiệp để giải quyết”.

Để có cơ sở chốt sổ BHXH đề nghị ông phải liên hệ công ty cũ trước đây đã công tác để yêu cầu đơn vị làm văn bản theo quy định gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để chốt sổ BHXH  đến thời điểm ông đóng nộp BHXH, BHYT.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại