Thủ tục về gộp sổ bảo hiểm cho người lao động

Kính gửi Quý cơ quan! Đơn vị chúng tôi muốn thực hiện gộp sổ bảo hiểm cho người lao động (1 sổ cũ và 1 sổ tại công ty chúng tôi) theo sổ cũ. Nhờ cơ quan bảo hiểm hướng dẫn thủ tục cụ thể. Xin cảm ơn. Trân trọng!

Trả lời


Bảo hiểm xã hội tỉnh
Bảo hiểm xã hội tỉnh (15-08-2018 02:32 PM)

Theo  Quyết  định số 959/QĐ - BHXH ngày 09/09/2015 ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại điểm 5.1 điều 46. Cấp và quản lý sổ ghi:

Nếu trường hợp một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng  BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới.

Về thủ tục hồ sơ được quy định tại điều 29 điểm1 : hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng ,thay đổi số sổ, gộp sổ BHXH:

a.Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT(Mẫu số TK1- TS)

b.Sổ BHXH đã cấp.

Công ty  nộp thủ tục  hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi Công ty tham gia đóng  BHXH. Thủ tục hồ sơ có thể tham khảo tại trang : bhxhhatinh.gov.vn.

 

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại