Đề nghị miễn giảm tiền thuê đất, hoàn trả lại tiền thuê đất đã thu sai chính sách

Trong thời gian qua, Hội DN TX Kỳ Anh có nhiều văn bản về việc đề nghị miễn giảm tiền thuê đất, hoàn trả lại tiền thuê đất đã thu sai chính sách nhưng chưa nhận được trả lời thích đáng. Nghị định của Chính phủ miễn tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư tại Khu Kinh tế Vũng Áng là 11 năm. Bên cạnh đó UBND tỉnh đã thu tiền thuê đất trong 03 năm đầu đối với các dự án đầu tư trong khu vực Khu kinh tế Vũng Áng, các đơn vị đã nộp vào ngân sách, có những đơn vị đã nộp tiền thuê đất lên đến hàng tỷ đồng. Sau nhiều lần kiến nghị, UBND tỉnh đã đồng ý cho miễn giảm theo Nghị định của Chính phủ nhưng số tiền DN đã nộp trong 03 năm đầu thì nhà nước vẫn chưa trả lại cho DN hoặc chưa bù trừ tiền thuế phí khác. Trong lúc DN nợ thuế thì tính phạt chậm nộp còn tiền thu sai chính sách của DN thì không được trả lại hoặc bù trừ các khoản phải nộp dẫn đến bất cập bên thừa bên thiếu. Theo một số cơ quan đơn vị trả lời thì số tiền đã thu sai sẽ được trả lại hoặc bù trừ sau 11 năm (hết thời hạn miễn giảm) đến khi đó giá trị đồng tiền sẽ không đạt giá trị thực như bây giờ và chưa tính đến chính sách thay đổi dẫn đến DN phải chịu nhiều thiệt hại.


Trả lời


Cục thuế tỉnh
Cục thuế tỉnh (25-10-2019 10:00 AM)

Vấn đề vướng mắc này trước đây Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 6422/BTC-QLCS ngày 31/5/2018 và Công văn số 13437/BTC-QLCS ngày 01/11/2018  trả  lời Công ty CPXDTM Trung Hậu; Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh có Công văn số  2864/CCT-NVKK ngày 19/11/2018 trả  lời Công ty CPXDTM Trung Hậu. Tuy nhiên do vướng mắc về chính sách nên việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp chưa được thỏa đáng. Kết quả làm việc giữa Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh với Sở Tài chính, Sở TN&MT, Ban quản lý Khu kinh tế thống nhất giao Cục Thuế tham mưu văn bản cho UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính.  

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại