Giải pháp loại trừ rủi ro về hóa đơn bất hợp pháp

Đề nghị cơ quan Thuế có giải pháp giúp doanh nghiệp loại trừ được rủi ro về hóa đơn bất hợp pháp


Trả lời


Cục thuế tỉnh
Cục thuế tỉnh (25-10-2019 09:44 AM)

Vấn đề về “sử dụng hóa đơn bất hợp pháp” và “sử dụng bất hợp pháp hóa đơn” theo hướng dẫn tại Điều 22 và Điều 23 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính vẫn còn xẩy ra, do vậy hàng năm Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đều tổ chức các đợt tập huấn cho các doanh nghiệp để hướng dẫn về chính sách thuế mới, trong đó có nội dung về hóa đơn và cảnh báo về sử dụng hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt thường xuyên cập nhật các chính sách thuế mới và hướng dẫn về hóa đơn  trên trang thông tin điện tử  của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh (http://hatinh.gdt.gov.vn/wps/portal). Để tra cứu thông tin về hóa đơn và trạng thái người nộp thuế đầy đủ nhất, người nộp thuế tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (http://www.gdt.gov.vn) để rà soát hóa đơn và trạng thái người nộp thuế chọn các mục: 

+ Danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về Thuế;

+ Quyết định cưỡng chế về hóa đơn, để biết doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn;

+ Doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh (Bỏ trốn mất tích);

+ Tra cứu thông tin về hóa đơn;

+ Tra cứu thông tin người nộp thuế.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại