Về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong giảm lãi, cơ cấu thời hạn trả nợ tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh

Đề nghị có các biện pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong giảm lãi, cơ cấu thời hạn trả nợ tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh

Trả lời


Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh (15-06-2020 10:40 AM)

- Trong thời gian qua, NHNN tỉnh chỉ đạo các TCTD tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, của ngành, của tỉnh về các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Ban hành các văn bản chỉ đạo các TCTD trên địa bàn triển khai thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và Chỉ thị 02/CT-NHNN về việc thực hiện các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng trong việc phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 (VB số 190/NHNN-HTI4 ngày 17/3/2020 về triển khai thông tư 01/TT-NHNN và VB số 221/NHNN-HTI4 ngày 01/4/2020 về việc triển khai Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020).

 - Để thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, bên cạnh việc triển khai kịp thời, quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ và NHNNVN, NHNN tỉnh đã phối hợp với sở ngành trong việc tham mưu, góp ý các nội dung liên quan đến Covid-19: Tham mưu một số nội dung về chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các đối tượng khó khăn do COVID-19 theo yêu cầu tại công văn 2275/UBND-TH1 ngày 10/4/2020; Góp ý sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 và góp ý về đề xuất các giải pháp kích cầu du lịch trước tác động của dịch Covid-19 (VB số 161/NHNN-HTI4 ngày 16/3/2020, 314/NHNN-HTI4 ngày 15/5/2020); Tham gia góp ý dự thảo Đề án phục hồi SXKD thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid -19 (VB số 176/NHNN-HTI4 ngày 18/3/2020).

- NHNN tỉnh đã phối hợp với Báo Hà Tĩnh, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh đưa tin truyền truyền các chính sách hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19; chuyển tải các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, NHNN VN, UBND tỉnh và NHNN tỉnh lên trang thông tin điện tử của Chi nhánh tại địa chỉ sbv.hatinh.gov.vn để mọi người dân, doanh nghiệp, khách hàng nắm và tiếp cận. Đồng thời thiết lập đường dây nóng nhằm tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc triển khai thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của các TCTD trên địa bàn.

- Bên cạnh đó, NHNN tỉnh đã phối hợp với sở, ngành tổ chức Hội nghị đối thoại Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến giải đáp các vướng mắc, kiến nghị liên quan đến Covid-19 (ngày 14/5/2020): Chuẩn bị các nội dung liên quan đến lĩnh vực ngân hàng; Giám đốc NHNN và Giám đốc các ngân hàng trên địa bàn tham gia Hội nghị và trực tiếp trả lời các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, kịp thời trả lời các kiến nghị của các doanh nghiệp, người dân liên quan đến việc thực hiện các giải pháp của ngành ngân hàng tháo gỡ khó khăn do dịch Covid 19. Đến nay, NHNN tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 89 kiến nghị của DN, HTX bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 liên quan đến hoạt động ngân hàng thông qua tổng hợp từ các Sở, ngành, do DN, HTX gửi trực tiếp đến NHNN tỉnh và được phản ánh qua đường dây nóng của NHNN tỉnh.

- Đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để NHNN tỉnh tổng hợp báo cáo Sở Kế hoạch & Đầu tư, Văn phòng Đoàn ĐBQH,HĐND&UBND tỉnh. Kết quả thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến thời điểm 10/6/2020:

+ Dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là 494 tỷ đồng với 448 khách hàng được cơ cấu lại.

+ Các TCTD đã giảm lãi suất đối với dư nợ 9.048 tỷ đồng của 4.853 khách hàng với số tiền lãi được hạ là 8,24 tỷ đồng (mức giảm từ 0,05%/năm - 3,2%/năm) (Trong đó miễn, giảm lãi theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN: dư nợ được miễn, giảm lãi là 241 tỷ đồng; số tiền lãi được miễn, giảm 01 tỷ đồng; số khách hàng được miễn giảm lãi 82 khách).

+ Lũy kế từ ngày 23/01/2020 đến 10/6/2020, các TCTD đã cho vay mới nhằm hỗ trợ khách hàng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh với doanh số cho vay là 11.319 tỷ đồng, đối với 5.578 khách hàng. Lãi suất cho vay mới thấp hơn so với lãi suất cho vay trước khi có dịch từ 0,05%/năm - 3,3%/năm.

 

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại