Tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay, chính sách ưu đãi về lãi suất trong ngành chăn nuôi

Đề nghị ngân hàng tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp chăn nuôi, người chăn nuôi có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay, có chính sách ưu đãi về mức lãi suất nhằm giúp ngành chăn nuôi tránh được tình trạng phá sản, phòng chống dịch bệnh nhất là trong điều kiện giá lợn và nhu cầu đang có xu thế tăng như hiện nay.


Trả lời


Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh (25-10-2019 09:23 AM)

NHNN tỉnh đã chỉ đạo nắm thông tin lien quan đến vấn đề vay vốn của Công ty CP thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc (gọi là Công ty) từ phía Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Hà Tĩnh và từ phía Công ty.

+ Về phía Công ty: đề nghị Ngân hàng không giảm hạn mức tín dụng theo Hợp đồng tín dụng đã ký, còn về chính sách ưu đãi lãi suất thì hiện nay Công ty đã được Ngân hàng hỗ trợ.

+ Theo báo cáo của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Hà Tĩnh (VCB Hà Tĩnh), Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi lợn đã được VCB Hà Tĩnh cho vay vốn từ năm 2010 đến nay. VCB Hà Tĩnh đã cấp tín dụng để Công ty xây dựng Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc và đang cho vay vốn lưu động đối với Công ty. Từ năm 2017 đến nay, hoạt động kinh doanh của Công ty nhìn chung không hiệu quả và suy giảm dần, lỗ lũy kế lớn làm giảm mạnh vốn chủ sỡ hữu, hoạt động kinh doanh phụ thuộc lớn vào nợ phải trả. Mặc dù vốn chủ sở hữu suy giảm nhưng Công ty vẫn không có phương án tăng vốn để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh; nguồn vốn của Công ty không đáp ứng đủ nhu cầu nhưng Công ty chưa tìm được các giải pháp khác để tăng vốn và cũng chưa có phương án kinh doanh hiệu quả để đảm bảo khả năng thu hồi vốn đầu tư.

Đến thời điểm 17/10/2019, dư nợ của Công ty tại VCB Hà Tĩnh là 32.091 triệu đồng, trong đó: Nợ ngắn hạn là 25.942 triệu đồng, nợ trung dài hạn là 6.149 triệu đồng. Toàn bộ nợ của Công ty từ năm 2018 đến nay là Nợ nhóm 2 - Nợ cần chú ý do Công ty thường xuyên thanh toán chậm cả gốc và lãi theo quy định của Hợp đồng tín dụng.

Mặc dù dư nợ trên đã chuyển nợ nhóm 2 từ lâu và theo quy định của VCB thì phải thực hiện các biện pháp để giảm dư nợ nhưng VCB Hà Tĩnh vẫn tiếp tục tạo điều kiện để hỗ trợ Công ty vượt qua khó khăn như:

- Tiếp tục duy trì cho vay ngắn hạn để đảm bảo Công ty luân chuyển tiền mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và có chi phí phòng dịch hàng tháng.

- Thực hiện chính sách ưu đãi lãi suất cho khoản vay của Công ty: Duy trì mức lãi suất thuộc nhóm thấp nhất mà VCB Hà Tĩnh áp dụng cho các khách hàng giao dịch tại VCB Hà Tĩnh.

Như vậy, TCTD đã tạo điều kiện để hỗ trợ Công ty vượt qua khó khăn, đề nghị Công ty cần có phương án kinh doanh hiệu quả để đảm bảo khả năng thu hồi vốn đầu tư, vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại