Các tổ chức tín dụng chưa linh động trong việc cho vay và đảo khế vay theo kỳ hạn

Các tổ chức tín dụng chưa linh động trong việc cho vay và đảo khế vay theo kỳ hạn. Các khoản vay thế chấp, tài sản đánh giá thấp đẫn đến giải ngân không tương ứng tài sản, cho vay hạn chế, chưa tháo gỡ khó khăn trước mắt cho doanh nghiệp 

Trả lời


Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh (18-10-2019 10:19 AM)

Hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng tại địa bàn thực hiện theo quy chế cho vay được quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN và các quy định của tổ chức tín dụng cấp trên. Hiện nay, mặc dù các hồ sơ, thủ tục đã được cải tiến theo hướng đơn giản hóa nhưng hồ sơ về pháp lý, về kinh tế vẫn không được TCTD cấp trên cho phép cắt giảm, vì phải đáp ứng các yêu cầu quy định của pháp luật. Một số thành phần hồ sơ thuộc quy định trong bộ hồ sơ vay vốn của TCTD nhưng lại phải thực hiện ở các cơ quan khác (như giao dịch đảm bảo, đăng ký quyền sở hữu tài sản trên đất…)Vì vậy, linh hoạt trong cho vay nhưng phải đảm bảo những hồ sơ, thủ tục theo quy định của NHNN VN và của TCTD cấp trên nhằm đảm bảo tính pháp lý của hồ sơ.

Đối với việc đề nghị đảo khế vay theo kỳ hạn là sai quy định của pháp luật. Theo quy định tại khoản 5 Điều 8 của Thông tư 39/2016/TT-NHNN (được đính chính tại Quyết định 312/QĐ-NHNN ngày 14/3/2017 của NHNN Việt Nam) thì các TCTD không được cho vay đối với các nhu cầu vốn như: để trả khoản cấp tín dụng tại chính TCTD cho vay trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong dự toán xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại