HTX còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn vay ngân hàng

Nguồn vốn hoạt động của các HTX còn hạn chế, tiếp cận vốn vay ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn do phương án sản xuất kinh doanh không khả thi và tài sản tín chấp không đảm bảo (Khu vực HTX chỉ vay được 0,5% tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng)

Trả lời


Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh (18-10-2019 09:55 AM)

Theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng thì có phương án sử dụng vốn (phương án sản xuất kinh doanh) khả thi là một trong các điều kiện để TCTD xem xét, quyết định cho vay. Còn việc bảo đảm tiền vay do TCTD và khách hàng thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật về biện pháp bảo đảm và pháp luật có liên quan. NHNN tỉnh không có quyền can thiệp vào hoạt động cho vay của các TCTD.

Vậy đề nghị các HTX có nhu cầu vay vốn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi gửi các TCTD trên địa bàn để xem xét, thẩm định.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại