Ngân hàng Nhà nước

Đề nghị có các biện pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong giảm lãi, cơ cấu thời hạn trả nợ tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh
Chi tiết...

25 HTX có kiến nghị, đề xuất với 31 ý kiến liên quan đến lĩnh vực ngân hàng nhằm hỗ trợ ổn định sản xuất trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh Covid-19, cụ thể 05 nhóm ý kiến sau:  1. Nhóm ý kiến đề nghị giảm lãi suất/hỗ trợ lãi suất 2. Nhóm ý kiến đề nghị có cấu lại nợ (kéo dài thời hạn/gia hạn) 3. Nhóm...
Chi tiết...

HTX hoạt động trong lĩnh vực Mây tre đan, dịch vụ thương mại, vận tải. Do tình hình dịch bệnh, việc sản xuất mây tre đan dừng sản xuất 28 công nhân nghỉ việc từ tháng 4/2020, lượng đơn hàng giảm 30% so với cùng kỳ. Có 4 đầu xe vận tải cũng tạm ngừng hoạt động vì đơn hàng ít. Doanh thu HTX giảm 50% so với cùng kỳ năm 2019.Hiện tại HTX vay 1.150...
Chi tiết...

HTX thu mua nông sản, trồng rừng, sản xuất nguyên liệu củi trấu. Do tình hình dịch bệnh nên không có nguyên liệu đầu vào để sản xuất trấu nên 07 công nhân đã nghỉ từ tháng 3/2020, không sản xuất, doanh thu sản xuất củi trấu so với cùng kỳ năm 2019 giảm 100%.  Hiện tại giám đốc HTX đang nợ ngân hàng Viettinbank Hà Tĩnh 7 tỷ đồng. Kiến nghị...
Chi tiết...

Đề nghị ngân hàng tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp chăn nuôi, người chăn nuôi có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay, có chính sách ưu đãi về mức lãi suất nhằm giúp ngành chăn nuôi tránh được tình trạng phá sản, phòng chống dịch bệnh nhất là trong điều kiện giá lợn và nhu cầu đang có xu thế tăng như hiện nay.
Chi tiết...

Đề nghị hệ thống ngân hàng tạo điều kiện để HTX tiếp cận được nguồn vốn được thuận lợi hơn (đặc biệt Vốn theo Quyết định 120 tại Ngân hàng chính ách, HTX không vay được). Đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ lãi suất sau đầu tư để HTX hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn
Chi tiết...


Các tổ chức tín dụng chưa linh động trong việc cho vay và đảo khế vay theo kỳ hạn. Các khoản vay thế chấp, tài sản đánh giá thấp đẫn đến giải ngân không tương ứng tài sản, cho vay hạn chế, chưa tháo gỡ khó khăn trước mắt cho doanh nghiệp 
Chi tiết...


1 - 8 của ( 8 ) hồ sơ