Sở Xây dựngHiện nay, trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên chỉ mới được quy hoạch 03 điểm tập kết, kinh doanh cát xây dựng, vì vậy gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý cũng như là đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân. Đề nghị tỉnh xem xét, sớm có quy định cụ thể về lựa chọn, quản lý hoạt động các điểm tập kết, kinh doanh cát xây dựng trên địa bàn tỉnh; trên c...
Chi tiết...

Hiện nay phần lớn nguồn thu ngân sách thành phố phụ thuộc vào nguồn thu từ đấu giá và xét giao đất ở; tuy vậy hiện nay các dự án tạo quỹ đất trên địa bàn thành phố, thị xã còn có vướng mắc về công tác thẩm định dự án tại Sở Xây dựng. Đề nghị tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết
Chi tiết...

Việc đóng cửa di dời nhà máy gạch Tuynel ở thị xã Hồng Lĩnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. Tuy nhiên đến nay nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động làm ảnh hưởng đến môi trường đô thị và tiến độ thu hồi đất thực hiện quy hoạch của thị xã Hồng Lĩnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhâ...
Chi tiết...

Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư. Tại Muc 2, chương IV (điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn) thì đối với những doanh nghiệp chưa đủ số lượng người xếp hạng III (ví dụ như thiết kế và giám sát thi công) thì phạm vi hoạt động thế nào? Nếu tuyển đủ số lượng ít nhất thì doanh nghiệp chưa thể sống được, còn...
Chi tiết...


1 - 6 của ( 6 ) hồ sơ