Bổ sung nguồn kinh phí chính sách khuyến khích phát triển du lịch

Đề nghị bổ sung nguồn kinh phí chính sách khuyến khích phát triển du lịch để hỗ trợ hoạt động khôi phục kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn

Trả lời


Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch (08-06-2020 09:28 AM)

- Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch đến năm 2025 và những năm tiếp theo, có nhiều nội dung hỗ trợ như: hỗ trợ các hạng mục đầu tư ngoài hàng rào dự án, lãi suất vay ngân hàng, xây dựng nhà vệ sinh công cộng, xây dựng nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, ....Trên cơ sở kinh phí chính sách được hội đồng nhân dân phân bổ năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch sẽ tập trung hỗ trợ công tác xúc tiến quảng bá phát triển sản phẩm du lịch, kích cầu du lịch, công tác đào tạo tập huấn nghiệp vụ để khôi phục, đẩy mạnh hoạt động du lịch trên địa bàn.

Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã đề xuất UBND tỉnh xem xét bổ sung nguồn kinh phí chính sách khuyến khích phát triển du lịch để hỗ trợ hoạt động khôi phục kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Đồng thời có văn bản tham mưu đề xuất một số chính sách hỗ trợ cấp bách cho doanh nghiệp trong năm 2020 như:

- Hỗ trợ 50% lãi vay theo các hợp đồng tín dụng của các Ngân hàng thương mại cho các khoản vay mới ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng đồng Việt Nam. Mỗi tổ chức/cá nhân kinh doanh hoạt động du lịch chỉ được hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay để kinh doanh, đầu tư mở rộng quy mô, cải tạo, sữa chữa, nâng cấp dự án ban đầu (chưa hưởng hỗ trợ chính sách lãi suất nào của cơ quan có thẩm quyền).

- Hỗ trợ xây dựng nhà hàng (kinh doanh độc lập với cơ sở lưu trú) đã được cơ quan có thẩm quyền cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch từ năm 2018 trở đi, đáp ứng điều kiện có quy mô diện tích sàn từ 300m2 trở lên trong tỉnh (không bao gồm bãi đỗ xe, khuôn viên). Mức hỗ trợ: tối đa 300.000đ/m2 sàn xây dựng và không quá 300 triệu đồng/cơ sở.

- Hỗ trợ (một lần) chi phí mua sắm thiết bị vệ sinh môi trường cho các khu điểm du lịch được UBND tỉnh công nhận. Mức hỗ trợ không quá 70 triệu đồng/khu, điểm.

- Hỗ trợ các đơn vị kinh doanh lữ hành đưa tối thiểu 20 khách/đoàn đến tham quan tại các khu, điểm du lịch, di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, có lưu trú ít nhất 01 đêm tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ: 50.000đ/khách, tối đa không quá 100 triệu đồng/1 đơn vị lữ hành.

- Bãi bỏ phí tham quan tại các khu, điểm di tích, danh lam thắng cảnh đang thu phí trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ hoạt động hai tuyến xe buýt không đồng: Vincom - Thiên Cầm, Vincom - Lộc Hà.

- Hỗ trợ xây dựng, triển khai các giải pháp về xây dựng phần mềm Du lịch thông minh nhằm tối ưu hóa hiệu quả công tác truyền thông, xúc tiến, quảng bá và mở rộng thị trường, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn để thu hút khách du lịch; xây dựng hệ thống wifi miễn phí tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại