Khó khăn trong quá trình làm các các hồ sơ thủ tục cấp đất, cấp GCNQSDĐ

Có nhiều HTX gặp khó khăn trong quá trình làm các các hồ sơ thủ tục cấp đất, cấp GCNQSDĐ do chưa nắm được cách thức thực hiện nên tốn rất nhiều thời gian thực hiện

Trả lời


Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn phòng (16-10-2019 11:00 AM)

Sau khi Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh hết hiệu lực thì hiện trên địa bàn tỉnh không có quy trình chung liên quan đến thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất đang còn hiệu lực thi hành đầy đủ.

Hiện nay, quy trình thủ tục về đầu tư dự án có sử dụng đất nằm trong bộ thủ thục hành chính của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư (thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư); Sở Xây dựng (thủ tục về quy hoạch, thiết kế, cấp phép xây dựng…); Sở Tài nguyên và Môi trường (thủ tục về giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSD đất; môi trường; khoáng sản; cấp phép xả thải; cấp phép khai thác nước…), đang được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh; đã được công khai trên các trang thông tin điện tử của các Sở ngành, UBND các cấp và Trung tâm Hành chính công tỉnh để người dân và doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện. Đề nghị Liên Minh HTX tuyên truyền, hướng dẫn các HTX truy cập để nghiên cứu áp dụng.

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tập huấn, hướng dẫn các hợp tác xã thực hiện lập hồ sơ giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc hướng dẫn trực tiếp cho nhiều HTX.

Thời gian tới, đề nghị Liên minh HTX thăm dò, soát xét các HTX có nhu cầu hướng dẫn các thủ tục hồ sơ; trên cơ sở đó tổ chức tập huấn, hướng dẫn các thủ tục liên quan về đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường, đề nghị các Sở, ngành liên quan cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn cụ thể; Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cử cán bộ tham gia hướng dẫn cụ thể.

 

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại