Điều kiện, thủ tục để doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát, sỏi

Điều kiện, thủ tục để doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát, sỏi? Hiện nay có bao nhiêu đơn vị đang hoạt động khai thác cát, sỏi tên địa bàn tỉnh ta?

Trả lời


Sở Tài nguyên và Môi trường
Phòng Quản lý tài nguyên khoáng sản (13-08-2018 06:55 PM)

1. Điều kiện để được cấp phép khai thác:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 53 Luật Khoáng sản 2010: Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 10 của Luật Khoáng sản. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;

b) Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

c) Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

2. Thủ tục để được cấp phép khai thác:

Hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1, Điều 59 Luật Khoáng sản 2010, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản;

b) Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản;

c) Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt và bản sao giấy chứng nhận đầu tư;

đ) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường;

e) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

g) Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì phải có văn bản xác nhận trúng đấu giá;

h) Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 53 của Luật này.

3. Số lượng đơn vị đang hoạt động khai thác cát, sỏi tên địa  bàn tỉnh

Trên địa bàn tỉnh hiện có 05 đơn vị đã được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác cát (đang còn hiệu lực), cụ thể: DNTN Công Tiến – mỏ cát xã Đức Hoà, huyện Đức Thọ; Công ty TNHH MTV Hữu Quyền – mỏ cát xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn; Công ty CPXD và KTKS Miền Tây – mỏ cát xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh; ng ty TNHH XNK Châu Tuấn – mỏ cát xã An Lộc, huyện Can Lộc; Công ty TNHH Quyết Thắng – mỏ cát xã Đức Hương, huyện Vũ Quang. Trong đó chỉ có 03 công ty đang triển khai hoạt động khai thác cát, gồm: DNTN Công Tiến, Công ty CPXD và KTKS Miền Tây và Công ty TNHH Quyết Thắng.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại