Kiến nghị về ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về việc công suất thiết kế của nhà máy là 50 triệu lít/năm nhưng sản lượng thực tế sản xuất năm 2015 và kế hoạch năm 2016 là 58 triệu/lít/năm. Việc tăng sản lượng sản xuất thực tế so với công suất thiết kế do khi thiết kế thì sản xuất loại bia có nồng độ cồn cao hơn (5 độ) nhưng thực tế lại sản xuất loại bia có độ cồn thấp hơn (4,3 độ) nên sản lượng tăng lên, không làm ảnh hưởng đến vấn đề môi trường. Khi sản lượng tăng lên sẽ tăng thêm doanh thu và nộp ngân sách cho nhà nước được nhiều hơn, đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường về vấn đề này, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiêp hoạt động.

Trả lời


Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường (13-08-2018 06:59 PM)

Dự án nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh từ 40 triệu lít/năm lên 50 triệu lít/năm: Công ty TNHH MTV bia Sài Gòn - Hà Tĩnh đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và được Bộ tài nguyên và môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1492/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2014 và đã được Tổng cục môi trường cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình xử lý môi trường số 97/GXN-TCMT ngày 07/10/2015. Ngày 19/9/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thanh tra công tác BVMT tại Công ty TNHH MTV bia Sài Gòn - Hà Tĩnh theo Quyết định số 2031/QĐ-BTNMT ngày 05/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo báo cáo của Công ty thì kết quả sản xuất năm 2015 tại nhà máy đã sản xuất với công suất 58 triệu lít bia và kế hoạch sản xuất năm 2016 của công ty là 58 triệu lít, vượt quá công suất sản xuất theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt (50 triệu lít/năm), theo quy định tại khoản 2 điều 26 của Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì trách nhiệm của chủ đầu tư dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt "Trường hợp thay đổi quy mô, công suất, công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác đông môi trường nhưng chưa đến mức phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 20 của Luật BVMT, chủ đầu tư dự án phải giải trình với cơ quan phê duyệt và chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường" như vậy dự án sản xuất bia của Công ty TNHH MTV bia Sài Gòn - Hà Tĩnh được Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đề nghị Công ty báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng công suất để Bộ có ý kiến hướng dẫn công ty thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2014.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại