Kiến nghị về phương án xử lý các điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn huyện Kỳ Anh

Một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản chưa đồng tình với Văn bản số 2932/UBND-CN1 ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh về phương án xử lý các điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn huyện Kỳ Anh phục vụ chuẩn bị thành lập thị xã mới. Theo đó, các doanh nghiệp khi đầu tư khai thác được yêu cầu phải thực hiện chế biến sâu nên đã đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại với số vốn lớn nhưng theo Văn bản trên thì một số điểm mỏ chỉ được khai thác đến năm 2018, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, khó thu hồi vốn đầu tư.

Trả lời


Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường (13-08-2018 08:24 PM)

Việc UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2932/UBND-CN1 ngày 9/7/2014 của UBND tỉnh về rà soát các điểm mỏ chuẩn bị thành lập thị xã Kỳ Anh là trong thời gian chuẩn bị thành lập thị xã mới. Hiện nay, huyện Kỳ Anh được Chính phủ nhất trí cho tách thành 02 đơn vị hành chính (Thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh). Vừa qua, để xử lý nội dung này, UBND tỉnh đã giao cho UBND thị xã Kỳ Anh rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, những mỏ nào không nằm trong quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường phải chấp dứt hoạt động.

Ngoài ra, để xử lý kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động khoáng sản, ngày 16/11/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức buổi làm việc và thống nhất đề nghị UBND tỉnh hướng xử lý cho phép các đơn vị được thực hiện hồ sơ, thủ tục để giảm công suất khai thác theo quy định. Tuy nhiên, công suất khai thác hằng năm không thấp hơn 100.000 m3 (theo quy định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030); đồng thời đề nghị điều chỉnh lại trữ lượng khai thác, nhưng thời hạn khai thác vẫn thực hiện theo giấy phép khai thác đã được cấp. Việc điều chỉnh thời hạn khai thác chỉ thực hiện sau khi thị xã Kỳ Anh rà soát lại quy hoạch những khu vực không nằm trong quy hoạch khoáng sản phải chấp dứt hoạt động.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại