Thuê lại trụ sở cơ quan nhà nước bỏ hoang

Hiện nay có một số trụ sở của cơ quan nhà nước bỏ hoang, xuống cấp, vậy doanh nghiệp có được thuê lại không? Nếu được thì làm việc với ban ngành nào?

Trả lời


Sở Tài chính
Phòng Giá công sản (11-11-2019 03:30 PM)

1. Đối với trụ sở (cũ) là tài sản công của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn địa phương (Trụ sở cũ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, trụ sở cũ Cục Thống kê tỉnh, trụ sở cũ Cục Thi hành án Dân sự) thì thẩm quyền lập, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất của các cơ quan này thuộc (Bộ, cơ quan trung ương).

2. Đối với trụ sở các cơ quan thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quản lý:

a) Đối với trụ sở (cũ) đã có văn bản giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý (Trụ sở (cũ) Tỉnh Đoàn, Trụ sở (cũ) Sở NN&PTNT, Nhà khách Hương Sen, Trụ sở (cũ) Hội liên hiệp phụ nữ Hà Tĩnh:

- Đến nay, Sở Tài chính đã có Văn bản số 3924/STC-GCS ngày 11/10/2019 gửi UBND tỉnh về việc đề nghị UBND tỉnh xem xét đồng ý phương án Bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê; Mục đích sử dụng đất: Thương mại, dịch vụ; Thời hạn sử dụng đất: 50 năm đối với trụ sở làm việc (cũ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trụ sở làm việc (cũ) Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.

- Trụ sở (cũ) Hội liên hiệp phụ nữ Hà Tĩnh sau khi Sở Ngoại vụ bàn giao tạm thời để bố trí cho một số cơ quan cấp tỉnh chưa có trụ sở làm việc.

- Đối với Nhà khách Hương Sen UBND tỉnh giao Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý và xây dựng đề án cho thuê cơ sở nhà đất Nhà khách Hương Sen, Sở Tài chính đã có văn bản số 3748/STC-GCS ngày 02/10/2019 về việc báo cáo soát xét, thẩm định Đề án cho thuê cơ sở nhà đất Nhà khách Hương Sen gửi UBND tỉnh.

b) Trụ sở (cũ) các cơ quan UBND tỉnh đã giao UBND thành phố quản lý:

- Trụ sở (cũ) trường THPT chuyên Hà Tĩnh: UBND tỉnh chỉ mới tạm giao cho UBND thành phố quản lý, sử dụng trụ sở (cũ) trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Trước mắt, UBND thành phố đang tạm giao cho Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố để làm trụ sở làm việc. UBND thành phố chưa đề xuất phương án xử lý đối với cơ sở nhà đất này.

- Trụ sở (cũ) UBND phường Nam Hà: Hiện nay UBND thành phố Hà Tĩnh chưa có văn bản gửi Sở Tài chính xem xét, tham mưu xử lý.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại