Thuê đất của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để đầu tư dự án

Doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo hình thức thuê đất do Đài PTTH tỉnh quản lý, sử dụng để đầu tư dự án Trung tâm vui chơi giải trí và giáo dục kỹ năng, giới tính cho trẻ em. Hành lang pháp lý như thế nào? Sự ủng hộ của tỉnh ra sao? Cơ quan nào chủ trì việc này? Bản thân tôi là người khuyết tật đã theo đuổi tổ hợp dự án khu vui chơi trẻ em đã 03 năm nay nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đất, phù hợp với quy hoạch. Nên rất mong UBND tỉnh hỗ trợ cho một trong những doanh nghiệp trẻ như chúng tôi

Trả lời


Sở Tài chính
Phòng Giá công sản (11-11-2019 03:25 PM)

Ngày 09/5/2019 Sở Tài chính đã có Văn bản số 1549/STC-GCS gửi Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh trả lời về việc sử dụng tài sản công của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh vào mục đích liên doanh, liên kết với các nội dung sau:

1. Theo Đề án của đơn vị lập, tài sản sử dụng vào mục đích liên doanh, liên kết là Khu đất số 30, tờ bản đồ số 36, phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, thuộc quyền sử dụng của Đài PTTH tỉnh. Căn cứ vào Giấy chứng nhận QSDĐ được cấp số CD 928885 ngày 04/4/2016, đây là khu đất có mục đích sử dụng “Đất xây dựng trụ sở cơ quan (xây dựng dàn ăng ten phát sóng và trụ sở làm việc), nguồn gốc sử dụng đất “Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất”. Theo đề án của đơn vị xây dựng cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

2. Đối soát với quy định tại Khoản 3, Điều 42 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 thì Khu đất này không đảm bảo điều kiện để Đài PTTH tỉnh được phép sử dụng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất vào mục đích liên doanh, liên kết.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại