Về tình trạng nợ đọng XDCB gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp

Trên thực tế tình trạng nợ đọng tiền thi công công trình của các đơn vị sự nghiệp hành chính, cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương là chủ đầu tư đối với các nhà thầu là rất lớn; có những công trình xây dựng nông thôn mới đến nay đơn vị đã về đích được hơn 03 năm nhưng chưa có nguồn để thanh toán cho nhà thầu... Từ đó dẫn đến việc vòng quay vốn của đơn vị thi công bị bó hẹp, không có chi phí để thanh toán tiền nguyên vật và các khoản đóng nộp thuế phí cho nhà nước, bên cạnh đó theo luật thuế thì công trình hoàn thành là phải kê khai đóng nộp đầy đủ, dẫn đến khó khăn trăm bề cho doanh nghiệp khi phải chịu chi phí chậm nộp, không đóng nộp kịp thời dẫn đến cưỡng chế tài khoản thanh toán, cưỡng chế hóa đơn GTGT... 

Trả lời


Sở Tài chính
Phòng Tài chính doanh nghiệp (16-10-2019 01:54 PM)

Căn cứ luật đầu tư công, nhiệm vụ tham mưu bố trí vốn trả nợ do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, cân đối theo nguyên tắc: Cấp nào quyết định đầu tư, cấp đó bố trí vốn trả nợ; ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ thanh toán nợ khi điều kiện cho phép. Ngoài ra, Sở Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và đầu tư để xử lý nợ đảm bảo quy định khi được cấp trên giao từ nguồn vốn kết dư ngân sách hàng năm (nếu có).

Trong trường hợp thi công các công trình của các đơn vị HCSN (bằng vốn sự nghiệp) thì về nguyên tắc chung khi có nguồn vốn mới được thi công theo quy định, vì vậy nếu có trong trường hợp phát sinh thì Sở tài chính sẽ trả lời cụ thể.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại