Hỗ trợ thu hồi vốn, phát triển ngành chăn nuôi

Đề nghị tỉnh chỉ đạo các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội đã từng tham gia xây dựng các mô hình liên kết, đặc biệt là có ký cam kết với các Doanh nghiệp bảo lãnh hợp đồng, tiếp tục hỗ trợ Doanh nghiệp để thu hồi vốn, hỗ trợ bà con phát triển chăn nuôi


Trả lời


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chi cục Chăn nuôi và Thú y (14-11-2019 05:07 PM)

Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới (ban hành theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh); với mục tiêu từng bước tổ chức lại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ theo hướng liên kết với doanh nghiệp thông qua HTX, THT; toàn tỉnh đã thành lập được 375 HTX, THT chăn nuôi tham gia liên kết với một số doanh nghiệp, cơ sở nái ở một hoặc một số khâu giống, thức ăn, tiêu thụ sản phẩm.

Tuy vậy, giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018 do giá cả chăn nuôi giảm sâu, thị trường thu hẹp, dịch bệnh diễn biến phức tạp dẫn đến nhiều hộ phải dừng chăn nuôi, các mối liên kết bị phá vỡ, nhất là nhiều hộ bị thua lỗ, không có khả năng trả nợ tiền giống, thức ăn cho doanh nghiệp.

Theo số liệu báo cáo của Công ty Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc, đến thời điểm ngày 8/11/2019 có 36 THT, HTX (170 hộ) thuộc 29 xã, thị trấn/8 huyện (Thạch Hà, Hương Sơn, Can Lộc, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Vũ Quang, Kỳ Anh, Nghi Xuân) đang còn dư nợ 6.172.517.533 đồng tiền thức ăn chăn nuôi của công ty (từ năm 2017 đến nay).

Trong đó có 28 xã (UBND cấp xã) cam kết bảo lãnh thanh toán tiền mua hàng cho 34 THT và 01 trang trại (02 THT không có cam kết bảo lãnh tiền hàng của UBND xã là THT xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc và THT số 5 xã Hương Minh, huyện Vũ Quang).

Qua kiểm tra một số hợp đồng kinh tế giữa công ty với các THT ở các xã: Vượng Lộc, Kỳ Đồng, Hương Minh), thấy rằng: các bản hợp đồng kinh tế có xác nhận của UBND cấp xã. Trong hợp đồng, Công ty cam kết cho THT trả chậm tiền thức ăn với điều kiện có bảo lãnh thanh toán tiền hàng của UBND xã.

Với thực tế như trên, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo UBND 8 huyện (Thạch Hà, Hương Sơn, Can Lộc, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Vũ Quang, Kỳ Anh, Nghi Xuân) giao UBND các xã, thị trấn có cam kết bảo lãnh thanh toán tiền mua hàng với công ty Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc rà soát các hồ sơ, thủ tục thực hiện liên kết chăn nuôi lợn giữa các THT với công ty để phối hợp, hỗ trợ công ty thu hồi vốn và hướng dẫn, giúp đỡ các HTX, THT tổ chức chăn nuôi đảm bảo bền vững.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại