Biện pháp giảm thiểu vấn đề lây lan Dịch tả Châu Phi

Tỉnh có phương án nào mạnh hơn để giảm thiểu tối đa về vấn đề lây lan của Dịch tả Châu Phi? Biện pháp để xử lý những tổ chức, cá nhân để dịch lây lan rộng ?

Trả lời


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chi cục Chăn nuôi và Thú y (12-11-2019 02:21 PM)

- Phương án giảm thiểu tối đa vấn đề lây lan của Dịch tả lợn Châu Phi:

Trong công tác phòng chống bệnh DTLCP, từ đầu tháng 9/2018 đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều Chỉ thị, Công điện, Văn bản chỉ đạo; đồng thời, tổ chức các Hội nghị và nhiều lượt kiểm tra, làm việc với các địa phương, cơ sở; các địa phương và ngành chuyên môn đã tập trung cao, triển khai quyết liệt, cụ thể các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Bước đầu có một số kết quả nhất định: Số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy chưa nhiều so với các tỉnh (là 1 trong 2 tỉnh có số lượng lợn ốm, chết tiêu hủy thấp nhất vùng Bắc Trung Bộ); Các cơ sở chăn nuôi tập trung quy mô lớn, các trang trại lợn giống đang được bảo vệ an toàn; Có 28 xã có dịch đã qua 30 ngày kể từ ngày tiêu hủy lợn mắc bệnh, chết do DTLCP không phát sinh ca bệnh mới.

Tuy nhiên, dịch bệnh đang diễn biễn hết sức phức tạp, có chiều hướng lây lan nhanh, gây chết, buộc phải tiêu hủy nhiều lợn. Để hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra, thời gian tới cần tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Công điện số 1848-CĐ/TU của Tỉnh ủy, Văn bản số 6988/UBND-NL của UBND tỉnh; một số giải pháp trọng tâm thực hiện như sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; nâng cao ý thức, trách nhiệm cho người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh để bảo vệ đàn lợn, báo cáo dịch bệnh kịp thời, không vứt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm nguồn nước, phát tán mầm bệnh; người tham gia các hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ phải chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, xử lý, tiêu hủy lợn mắc bệnh kịp thời, đúng quy trình, quy định; phát hiện thu gom, xử lý xác lợn chết vứt ra ngoài môi trường, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chấn chỉnh các tồn tại trong tiêu hủy lợn mắc bệnh, để đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Tăng cường công tác quản lý chăn nuôi, định kỳ hằng tháng rà soát tổng đàn, số hộ chăn nuôi lợn để theo dõi, quản lý. Tập trung bảo vệ đàn lợn nái và chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục chăn nuôi lợn sau khi dịch bệnh được khống chế; đồng thời hướng dẫn, khuyến cáo người chăn nuôi không nhập lợn từ các tỉnh đang có dịch về để chăn nuôi, giết mổ; không tăng đàn, tái đàn tại các vùng dịch, vùng có nguy cơ cao khi chưa đảm bảo các yêu cầu về an toàn dịch bệnh để tránh thiệt hại.

- Củng cố, duy trì hoạt động của các Đoàn kiểm tra liên ngành, các Chốt kiểm soát tại các điểm trọng yếu đầu mối giao thông trên địa bàn nhằm kiểm soát chặt chẽ các hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là thời gian từ nay đến dịp Tết Nguyên đán năm 2019; vệ sinh, tiêu độc phương tiện ra, vào, đi qua vùng dịch và các khu vực chăn nuôi tập trung. Xử lý kịp thời, nghiêm túc các trường hợp vi phạm.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả "Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường" theo Văn bản số 7724/BNN-TY ngày 15/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đặc biệt trọng tâm tại vùng dịch và các khu vực có nguy cơ phát sinh lây lan dịch bệnh cao để tiêu diệt mầm bệnh.

- Biện pháp xử lý những tổ chức, cá nhân để dịch lây lan rộng:

Theo quy định của Luật Thú y, những hành vi làm lây lan dịch bệnh thuộc vào những hành vi bị nghiêm cấm (tại Điều 13, Chương II, Luật Thú y). Đối với những hành vi này sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Tiểu mục 1, Mục 1, Chương II, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Trong qua trình hoạt động của các Đoàn liên ngành, Chốt kiểm dịch, đã xử phạt một số trường hợp (đã xử phạt 25 vụ vi phạm, số tiền gần 80 triệu đồng). 

Tại các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định những tổ chức, cá nhân có hành vi để dịch bệnh lây lan. Đồng thời, địa phương nào lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và các địa phương cần xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại