Đề nghị có cơ chế, chủ trì xây dựng chuỗi giới thiệu và bán các sản phẩm của các HTX trong tỉnh đến với thị trường trong nước và quốc tế

Các HTX chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lực sản xuất sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu chưa nhiều, chủ yếu tiêu thụ sản phẩm nội địa. Việc đầu tư hình thành chuỗi tiêu thụ sản phẩm của HTX trong nội địa cũng còn hạn chế; các đơn vị có năng lực, thực hiện việc bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho các HTX chưa nhiều, năng lực chưa cao. Một số sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của các HTX chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu của đối tác nước ngoài, sản lượng sản xuất chưa lớn. Tình trạng sản xuất của các HTX ở Hà Tĩnh như trên làm cho các doanh nghiệp gặp khó khăn trong thực hiện xúc tiến thương mại. Đề nghị tỉnh có cơ chế, chủ trì xây dựng chuỗi giới thiệu và bán các sản phẩm của các HTX trong tỉnh đến với thị trường trong nước và quốc tế để đảm bảo khâu tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất của các HTX 

Trả lời


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (16-10-2019 02:08 PM)

Sản xuất nông nghiệp hiện nay đang chủ yếu theo chiều rộng, nhỏ lẻ, phân tán, các mô hình liên kết sản xuất hàng hóa tập trung không nhiều, chưa có nhiều sự gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ. Sản phẩm nông nghiệp đang chủ yếu ở dạng thô, chưa đồng nhất về chất lượng, một số sản phẩm vốn là thế mạnh của tỉnh trong chăn nuôi (lợn, bò, hươu), thủy sản (tôm), lâm nghiệp chiếm tỷ trọng chưa tương xứng với tiềm năng trong cơ cấu nội ngành. Kinh tế hộ là đơn vị sản xuất kinh doanh chủ lực ở nông thôn, với quy mô sản xuất nhỏ lẻ; kinh tế tập thể số lượng nhiều nhưng chưa mạnh; kinh tế trang trại phát triển tự phát; doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn ít, nhất là doanh nghiệp liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Tuy vậy, trong những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, theo hướng “doanh nghiệp hóa sản phẩm, liên kết hóa sản xuất và xã hội hóa đầu tư”, theo chuỗi liên kết “vừa tập trung, vừa phân tán” ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất thông qua doanh nghiệp,... cùng với việc phát triển kinh tế tập thể nói chung, trọng tâm là hợp tác xã và trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng; đã hình thành một số chuỗi liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm như: Chuỗi chè công nghiệp (Công ty CP chè liên kết với các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ dân), đặc biệt trong hơn 500 hợp tác xã đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (chiếm hơn 50% tổng số HTX), đã xuất hiện một số HTX liên kết cung ứng thực phẩm an toàn như: Hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân), HTX nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát (xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh), HTX thương mại dịch vụ tổng hợp và chăn nuôi Hà Trung (xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên)…

Để khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh, trong đó có nội dung về phát triển chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm, thời gian qua HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 (giai đoạn 2017-2018). Hiện nay là Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020, với 4 nhóm chính sách hỗ trợ chính, bao gồm: Hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo quản, chế biến (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học công nghệ chủ trì); Chính sách hỗ trợ chương trình mỗi xã một sản phẩm (Văn phòng NTM tỉnh chủ trì); Chính sách phát triển thương mại nông thôn (Sở Công thương chủ trì); Chính sách hỗ trợ lãi suất (Ngân hàng Nhà nước chủ trì).

Việc xây dựng chuỗi giới thiệu và bán các sản phẩm được đề cập trong nội dung các chính sách theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND như: Hỗ trợ chi phí làm đất mức 05 triệu đồng/ha, giống 800 đồng/bầu để trồng mới chè trong phát triển chuỗi chè; hỗ trợ các dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng mô hình liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp và các THT, HTX tham gia OCOP, tối đa 300 triệu đồng/mô hình; hỗ trợ 50% chi phí thuê các điểm giới thiệu, bán hàng OCOP tại các huyện, tại các điểm dừng xe trong tỉnh, tối đa 50 triệu đồng/điểm/năm, thời gian hỗ trợ 02 năm; hỗ trợ xây dựng mới, mua sắm thiết bị cho kho, xưởng bảo quản, chế biến sản phẩm, tối đa 1,5 tỷ đồng đối với các tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Đặc biệt nhiều nội dung chính sách về thương mại đã quy định tại 11 mục của điều 14, 15 Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND như: Hỗ trợ 30% chi phí bao bì, đóng gói sản phẩm hàng hóa (thiết kế, in ấn, sản xuất bao bì, nhãn mác, giấy hộp đóng gói), tối đa 150 triệu đồng/tổ chức, cá nhân/năm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh có doanh thu tối thiểu 01 tỷ đồng/năm...

Đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã nghiên cứu để tiếp cận với các chính sách của tỉnh đã ban hành góp phần thúc đẩy sản xuất, đảm bảo tiêu thụ sản phẩm.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại