Về Thủ tục – Hồ sơ để được công nhận và giải quyết chế độ cho Đảng viên tham gia cách mạng từ năm 1930 đến năm 1945 được thực hiện như thế nào?.

Hỏi: Về Thủ tục – Hồ sơ để được công nhận và giải quyết chế độ cho Đảng viên tham gia cách mạng từ năm 1930 đến năm 1945 được thực hiện như thế nào?.

 Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Hà Tĩnh

 Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc.

ĐT: 0908180646, email vinhphuc1953@gmail.com.

Địa chỉ: K 1– Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận.

Ông tôi là ông Nguyễn Tiêu ở xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 04/1930 và trong thời hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày vào năm 1932.

Trong 14 năm hoạt động cách mạng Ông đều hoàn thành nhiệm vụ. Ông mất năm 1944 và trong thời gian dài, không có hồ sơ vì vậy gia đình không làm chế độ cho Ông được.

Nay có tài liệu là Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hương Đô năm 1930 – 2018 thì quá trình hoạt động cách mạng của Ông tôi đều được thể hiện ở trong đó.

Để lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho Ông tôi theo qui định của Đảng.

Kính đề nghị Qúi cơ quan cho gia đình chúng tôi được biết về Thủ tục – Hồ sơ để được công nhận và giải quyết chế độ cho Đảng viên tham gia cách mạng từ năm 1930 đến năm 1945 được thực hiện như thế nào và liên hệ với cơ quan nào để được giải quyết?.

Trân trọng cảm ơn./.

 

                                                                         Nguyễn Vĩnh PhúcTrả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại