Kiến nghị đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại các doanh nghiệp

1. Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19

2. Kiến nghị giải quyết nội dung liên quan đến nhập cảnh cho nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài làm việc, đầu tư


Trả lời


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (04-06-2020 03:25 PM)

1. Về đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phí Chủ tịch UBND tỉnh

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ngành liên quan tham mưu đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập tư thục; giáo viên, nhân viên hợp đồng làm việc tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không hưởng lương ngân sách; nhân viên lái xe khách, xe buýt, xe taxi bị nghỉ việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

 2. Về kiến nghị giải quyết nội dung liên quan đến nhập cảnh cho nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài làm việc, đầu tư: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Ban Quản lý KKT tỉnh, các sở, ngành liên quan tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh văn bản gửi các bộ, ngành trung ương theo đúng quy định.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại