Về chế độ nghỉ phép đối với người lao động có thời gian làm việc chưa đủ 12 tháng

Đề nghị có hướng dẫn doanh nghiệp trong thực hiện chế độ nghỉ phép đối với người lao động có thời gian làm việc chưa đủ 12 tháng.


Trả lời


Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (19-11-2019 08:58 AM)

Vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn như sau:

1. Khoản 1 Điều 111 Bộ Luật lao động (sửa đổi năm 2012) quy định: Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Điều 112 Bộ Luật lao động (sửa đổi năm 2012) quy định ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc như sau:

“Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày”.

3. Khoản 2 Điều 114 Bộ Luật lao động (sửa đổi năm 2012) quy định thời gian làm việc chưa đủ 12 tháng như sau:

“Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền”.

4. Điều 7 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ hướng dẫn cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm quy định tại khoản 2 điều 114 Bộ luật lao động như sau:

 “… lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 01 đơn vị”.

Trên đây là các quy định về ngày nghỉ trong năm và cách tính ngày nghỉ trong năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn để Công ty Khánh Diệu biết và căn cứ thực hiện.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại