Về việc chuyển nhượng phần vốn cho Công ty nước ngoài

Cty TNHH 2 thành viên, thành lập 3/2015 vốn điều lên 10 tỷ, nếu đã góp đc 6 tỷ thì có thể chuyển nhượng 5 tỷ cho cty nước ngoài được không? hay cứ phải góp đủ 10 tỷ mới được chuyển nhượng? xin cám ơn!

Trả lời


Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phòng Đăng ký kinh doanh (14-08-2018 09:46 PM)

Do nội dung câu hỏi không cụ thể đối với doanh nghiệp nào (tên, mã số doanh nghiệp) nên Phòng Đăng ký kinh doanh Hà tĩnh không có cơ sở để tra cứu hồ sơ lưu tại cơ sở dữ liệu của hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia để trả lời cụ thể nội dung câu hỏi nên Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ trả lời về mặt nguyên tắc như sau:

Căn cứ Khoản 21 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì “phần vốn góp là tổng giá trị tài sản các thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn,…”; căn cứ  Khoản 1 Điều 53 Luật Doanh nghiệp năm 2014 về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì các thành viên của Công ty TNHH 2 thành viên nêu trên được quyền chuyển nhượng phần vốn góp;

 Việc chuyển nhượng phải đảm bảo đúng theo quy định tại Điều 53 Luật Doanh nghiệp năm 2014 về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên và Điều 45, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp.

 Ngoài ra, theo nội dung câu hỏi, công ty chuyển nhượng vốn cho công ty nước ngoài, do vậy, cần phải đảm bảo các quy định tại Điều 25, Điều 26 Luật Đầu tư năm 2014 vàĐiều 46, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Trong trường hợp cụ thể, đề nghị công ty đến Trung tâm giao dịch một cửa, sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thủ tục thực hiện và cung cấp các mẫu biểu cần thiết.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại