Kiến nghị việc doanh nghiệp địa phương không nhận được công trình xây dựng cơ bản tại địa phương

Xin chào các anh chị, công ty tôi thành lập đã gần 2 năm về lĩnh vực xây dựng, đóng góp chỉ tiêu nông thôn mới, tạo công ăn việc làm cho anh chị em và đóng góp thuế cho địa phương, nhưng từ khi thành lập đến giờ ở xã nhà hằng năm vẫn có nguồn vốn trên cấp về như xây nhà đa chức năng trường tiểu học Gia Hanh, hệ thông mái che của trường cũng như sữa chữa chợ và hệ thống kênh mương chống hạn ở trên chuyển về.... , nhưng tôi không được biết để làm, tôi xin hỏi phải chăng đang có một lợi ích nhóm nào đây, doanh nghiệp nào thế nào tôi cũng vậy, địa phương phải giúp đỡ doanh nghiệp ở địa phương phát triển chứ? mà địa phương đang làm mất đi công ăn việc làm của con em địa phương, cũng như làm mất đi nguồn thuế khi để doanh nghiệp nơi khác đến làm, nếu như nguồn vốn doanh nghiệp nơi khác họ xin về thì bản thân tôi không có ý kiến gì, nhưng đây la nguồn vốn cấp trên phân về và cũng một phần đóng góp của nhân dân xã tôi và bản thân gia đình tôi? vì vậy tôi xin hỏi các cơ quan vì sao công ty tôi ở địa phương thiếu sót gì khi không được làm những nguồn vốn trên chuyển về? tôi xin cảm ơn, chúc sức khỏe các anh chị.

Trả lời


Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư (14-08-2018 09:59 PM)

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau: Phúc đáp ý kiến của Công ty TNHH xây dựng Trường Lợi về một số vấn đề liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu, chúng tôi xin trả lời như sau:

Chúng tôi ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp, gia đình và bản thân ông trong việc xây dựng nông thôn mới tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc.

Về nội dung Công ty TNHH xây dựng Trường Lợi nêu, việc triển khai thi công các công trình XDCB tại địa phương xã Gia Hanh, huyện Can Lộc doanh nghiệp không được nhận công trình thi công so với công đóng góp của doanh nghiệp cho nhân dân xã nhà. Theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, các gói thầu xây lắp có giá trị trên 1,0 tỷ đồng phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, theo đó trước khi tổ chức đấu thầu chủ đầu tư phải thực hiện đăng tải trên trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) theo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu 2013, Điều 7 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Nguyên tắc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi là đảm bảo công bằng, công khai và minh bạch, không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia, do đó doanh nghiệp cần cập nhật thông tin về các gói thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng nêu trên đối với tất cả các gói thầu trên phạm vi toàn quốc để lựa chọn các gói thầu có quy mô phù hợp với năng lực của mình để tham gia đấu thầu.

Đối với các gói thầu xây lắp có giá trị dưới 1,0 tỷ đồng, chủ đầu tư được áp dụng hình thức chỉ định thầu, theo đó việc lựa chọn nhà thầu để áp dụng hình thức này thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư. Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với  chủ đầu tư, đề xuất nguyện vọng, nếu đủ điều kiện về năng lực và kinh nghiệm theo quy định của Luật Đấu thầu, thì doanh nghiệp được bình đẳng trong việc lựa chọn thi công công trình.

Chào thân ái! Chúng tôi rất mong được sự tham gia góp ý các thông tin bổ ích của doanh nghiệp.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại