Những khó khăn vướng mắc thời gian qua của các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau: - Trước 01/4/2020:  Doanh nghiệp vận tải khách từ khi có dịch đến ngày 01/4/2020, số phương tiện hoạt động giảm mạnh (chỉ đạt khoảng 35% phương tiện hoạt động); sản lượng vận tải, doanh thu trong hoạt động kinh doanh vận tải giảm mạnh, ước...
Chi tiết...

1. Vướng mắc của các dự án khi phải đấu nối vào đường quốc lộ, đặc biệt là tuyến đường tránh thành phố, các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đang thực hiện thủ tục đầu tư và đang triển khai xây dựng. 2. Có chính sách hỗ trợ khoảng 3 tháng lương và các khoản nộp theo lương cho Ban Quản lý bến xe khách Hà Tĩnh.
Chi tiết...1 - 3 của ( 3 ) hồ sơ