Hỗ trợ giảm, miễn tiền nước phục vụ sản xuất, kinh doanh

Đề nghị hỗ trợ giảm, miễn tiền nước phục vụ sản xuất, kinh doanh (giảm 50% giá tiền nước hàng tháng).

Trả lời


Sở Công thương
Văn phòng (21-05-2020 09:56 AM)

- Đối với việc miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt: Sở Tài chính đã chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 1360/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 về miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, miễn 100% tiền sử dụng nước trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ cách ly đối với cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch (trừ khu cách ly trong bệnh viện) trên địa bàn tỉnh; hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt có tổng khối lượng không quá 10 m3/hộ/tháng được giảm 10% giá trước thuế trong thời hạn 3 tháng, bắt đầu từ tháng 4/2020.

- Đối với việc giảm, miễn tiền nước phục vụ sản xuất, kinh doanh: đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu phương án và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại