Hỗ trợ giảm, miễn tiền điện phục vụ sản xuất, kinh doanh

Đề nghị hỗ trợ giảm, miễn tiền điện phục vụ sản xuất, kinh doanh (giảm 50% giá tiền điện hàng tháng).

Trả lời


Sở Công thương
Văn phòng (21-05-2020 09:53 AM)

Triển khai Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Ủy ban Quản  lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã hướng dẫn triển khai thực hiện việc giảm giá điện cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bị ảnh hưởng bới dịch Covid-19.

1.1. Việc hỗ trợ giá tiền điện được hướng dẫn tại các Văn bản sau:

- Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Công văn số 2728/UBND-KT1 ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

- Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 491/SCT-QLNL ngày 20/4/2020 về thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; Văn bản số 518/SCT-QLNL ngày 23/4/2020 gửi Sở Y tế đề nghị cung cấp danh sách các cơ sở y tế phục vụ phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

- Ngoài ra, Sở Y tế hoàn thành rà soát, cung cấp danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống Covid-19; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch  rà soát, xác định các khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch để làm căn cứ cho việc thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện; Công ty Điện lực Hà Tĩnh thực hiện áp dụng việc giảm giá theo quy định.

1.2. Nội dung, đối tượng được hưởng việc giảm giá điện, giảm tiền điện

Về giảm giá điện:

- Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất và kinh doanh: Giảm 10% giá điện quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân và quy định giá bán điện ở các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm.

- Giá bán lẻ cho các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

- Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan): Giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá.

- Giá bán buôn điện nông thôn; giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư; giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại-dịch vụ-sinh hoạt: Giảm 10% giá bán buôn điện đối với bậc 1 đến bậc 4 của giá sinh hoạt; giảm 10% bán buôn điện cho mục đích khác tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

- Đối với giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, giá bán buôn cho chợ: giảm 10% giá bán buôn điện so với biểu giá bán buôn điện tại Quyết định sô 648/QĐ-BCT.

Giảm tiền điện cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 mua điện từ các đơn vị thuộc EVN, cụ thể:

- Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở (không phải khách sạn) được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

- Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

- Giảm 20% tiền điện cho các khách hàng dùng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

1.3. Thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là ba (03) tháng. Cụ thể:

- Đối với khách hàng sinh hoạt: Kỳ hóa đơn tiền điện tháng 5,6 và 7/2020.

- Đối với khách hàng ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp v.v…): Từ kỳ hóa đơn gần nhất, bắt đầu từ ngày 16/4/2020.

- Đối với cơ sở lưu trú du lịch: từ kỳ hóa đơn gần nhất, bắt đầu từ ngày 16/4/2020.

1.4. Kết quả thực hiện hỗ trợ

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 99.555 khách hàng sử dụng điện (sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, cơ sở du lịch, bán buôn điện) được giảm tiền điện trên tổng số 30.196.253 kWh, với số tiền trên 5,3 tỷ đồng, gồm:

- Khách hàng là cơ sở sản xuất: 18.082 khách hàng với sản lượng 18.445.476 kWh; số tiền được giảm gần 3,2 tỷ đồng.

- Khách hàng là cơ sở kinh doanh: 6.661 khách hàng với sản lượng 2.139.936 kWh; số tiền được giảm 575,3 triệu đồng.

 Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện theo tình thần Văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương đúng thời gian, đối tượng theo quy định.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại