Vấn đề cấp điện, nước trong CCN phụ trợ cạnh Hồ Mộc Hương

CCN phụ trợ cạnh Hồ Mộc Hương đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhiều dự án, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp điện, cấp nước nên ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ triển khai xây dựng của các dự án

Trả lời


Sở Công thương
Sở Công thương (31-10-2019 01:36 PM)

a) Về việc cấp điện cho KCN phụ trợ cạnh Hồ Mộc Hương (trong đó có CCN Kỳ Hưng):

UBND tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo: số 8017/UBND-KT ngày 20/12/2017, số 5312/UBND-KT ngày 04/9/2018. Các sở, ban, ngành liên quan cũng đã tổ chức làm việc về nội dung nêu trên và tình hình đến thời điểm hiện tại như sau:

- Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc xin chủ trương đầu tư và đến nay công trình đã được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao Kế hoạch vốn tại Quyết định số 2579/QĐ-EVNNPC ngày 28/8/2019 với quy mô đầu tư xây dựng mới 04km đường dây 22kV với tổng mức đầu tư tối đa 03 tỷ đồng.

- Hiện tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu cho công trình (đang chấm thầu). Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang làm việc với các cơ quan quản lý đường bộ về việc hoàn thiện hồ sơ và cấp phép thi công công trình điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Dự kiến khởi công đầu tháng 11/2019, đóng điện hoàn thành vào tháng 1/2020.

b) Về cấp nước KCN phụ trợ cạnh Hồ Mộc Hương:

Sở Xây dựng đã có báo chi tiết nội dung này tại Văn bản số 2383/SXD-PTĐT&HT1 ngày 09/10/2019 gửi UBND tỉnh về việc tham mưu đầu tư hệ thống cấp nước sạch phục vụ các dự án sản xuất kinh doanh trong KCN phụ trợ cạnh hồ Mộc Hương, thị xã Kỳ Anh, cụ thể:

- Về hiện trạng sử dụng nước

+ Đối với 05 Nhà máy: Hiện nay mới chỉ 03 nhà máy đang hoạt động trong đó nước sinh hoạt được sử dụng bằng cách xây dựng bể chứa nước mưa hoặc chở nước từ nơi khác về. Một nhà máy (Nhà máy sản suất cơ khí Tiến Minh) đã khoan nước ngầm để sử dụng, tuy nhiên nước bị nhiễm phèn nên chỉ sử dụng để phục vụ xây dựng trong Nhà máy.

+ Đối với cụm công nghiệp Kỳ Hưng đang lấy nước từ Nhà máy nước Cụp Bắp 1 đấu nối từ đường ống D315 hiện trạng nằm trên Quốc lộ 1 dẫn vào Cụm với đường ống D160 do Nhà đầu tư tự bỏ vốn đầu tư.

- Giải pháp cấp nước

Đầu tư tuyến ống cấp nước chính theo quy hoạch đươc duyệt: tuyến ống có đường kính D200 với tổng chiều dài khoảng L=4,2Km đấu nối với đường ống D315 hiện có nằm trên Quốc lộ 1 chạy trên tuyến trục dọc của KCN đến tuyến đường trách Quốc lộ 1A qua khu vực 05 Nhà máy hiện có. Tổng mức đầu tư dự kiến là 6,4 tỷ đồng.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại