Chính sách ưu đãi đầu tư KCN phụ trợ cạnh Hồ Mộc Hương

Đề nghị xác nhận KCN phụ trợ cạnh Hồ Mộc Hương có phải là KCN không mà các doanh nghiệp chúng tôi đầu tư vào đây không được hưởng lợi bất cứ một chính sách nào theo Luật Đầu tư và khi Nhà nước ứng tiền doanh nghiệp để đền bù giải phóng mặt bằng (DN chuyển tiền vào tài khoản của Hội đồng đền bù GPMB TX Kỳ Anh để hội đồng trực tiếp trả cho dân) song doanh nghiệp vẫn không được khấu trừ vào tiền thuê đất?

Trả lời


Sở Công thương
Sở Công thương (31-10-2019 01:33 PM)

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN phụ trợ tại khu vực cạnh Hồ Mộc Hương được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 (chủ đầu tư là Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, nay là Ban quản lý khu kinh tế tỉnh). Diện tích quy hoạch là 308 ha, đất công nghiệp khoảng 180,6ha. Địa điểm quy hoạch tại xã Kỳ Hưng và xã Kỳ Hoa (ngoài ranh giới Khu kinh tế Vũng Áng), bao gồm cả Cụm công nghiệp Kỳ Hưng đã giao cho Công ty TNHH thương mại và đầu tư Lợi Châu đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo hình thức xã hội hóa; KCN quy hoạch sau Cụm công nghiệp.

KCN này không nằm trong danh mục quy hoạch KCN theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; mặt khác hiện nay KCN này chưa có Quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền, vì vậy các Doanh nghiệp đã đầu tư tại Khu này chỉ được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư mà không được hưởng các chính sách áp dụng cho KCN.

Hiện nay, Hà Tĩnh đang tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Sở Công Thương sẽ kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý KKT tỉnh, Sở KH&ĐT và các cơ quan liên quan, rà soát, đề xuất bổ sung các KCN trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm căn cứ thành lập, quản lý KCN. 

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại