Hỗ trợ kinh doanh sản phẩm OCOP và hàng hóa sản xuất trong tỉnh

Công ty đang xây dựng mô hình kinh doanh gồm: Không gian làm việc chung cho doanh nghiêp và Trung tâm trưng bày, kinh doanh sản phẩm OCOP và hàng hóa sản xuất trong Tỉnh (CED Central):

- Đề nghị hỗ trợ, tổng hợp thông tin các sản phẩm OCOP và sản phẩm sản xuất tại Hà Tĩnh để đưa vào trưng bày, giới thiệu và bán tại CED Central

- Đề nghị cung cấp các hình ảnh, video (đã có) về quá trình sản xuất các sản phẩm OCOP và các sản phẩm sản xuất trong tỉnh (nếu có) để Công ty xây dựng thành chương trình giáo dục gắn với hoạt động trải nghiệm cộng đồng, các hoạt động của các làng nghề, các khu du lịch trải nghiệm,...cho các học sinh, sinh viên

- Đề nghị giới thiệu các Đoàn khách của Tỉnh và hỗ trợ kết nối các tour tuyến du lịch đến với CED Central.


Trả lời


Sở Công thương
Sở Công thương (31-10-2019 08:59 AM)

- Sở Công Thương đã làm việc trực tiếp với Công ty về phương án xây dựng Trung tâm trưng bày, kinh doanh sản phẩm OCOP và hàng hóa trong tỉnh; Hướng dẫn Công ty các nội dung cần thực hiện để xây dựng điểm kinh doanh và giới thiệu sản phẩm theo quy định tại Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương về việc ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Công Thương xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (tại Văn bản số 2913/UBND-KT1 ngày 14/5/2019 về việc xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh).

- Sở Công Thương hướng dẫn Công ty nghiên cứu áp dụng chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu; công bố chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; bảo quản và tiêu thụ sản phẩm quy định tại Điều 11 Mục 2 chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020.

- Hiện nay, Công ty đã triển khai xây dựng Trung tâm trưng bày, kinh doanh sản phẩm OCOP và hàng hóa sản xuất trong tỉnh (CED Central) tại Số 02 Vũ Quang; dự kiến tháng 11/2019 sẽ khai trương, đưa vào hoạt động.

- Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh và các sở, ngành liên quan cung cấp đầy đủ thông tin về các sản phẩm tham gia chương trình OCOP và các sản phẩm tiêu biểu sản xuất trong tỉnh để trưng bày, giới thiệu tại Trung tâm; đồng thời cung cấp các hình ảnh, video về quá trình sản xuất các sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu trong tỉnh khi có đề xuất cụ thể của Công ty.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại