Đề nghị kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước lọc

Đề nghị kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước lọc, truy xuất nguồn gốc và có các chế tài mạnh để kiểm soát thuế, giá bán tạo sự công bằng trong kinh doanh

Trả lời


Sở Công thương
Sở Công thương (16-10-2019 02:27 PM)

1. Về tình hình kiểm soát chất lượng nước lọc thời gian qua.

Việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng lước lọc, truy xuất nguồn gốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Có báo cáo riêng của ngành Y tế).

Đối với ngành Công Thương: Việc kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa nói chung và kiểm tra kiểm soát sản phẩm nước lọc trong thời gian qua đã được Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh (trực thuộc Tổng Cục Quản lý thị trường) chú trọng: Phối hợp với Chi cục Chi cục ATVSTP (thuộc Sở Y tế) kiểm tra, kiểm soát tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên về việc chấp hành quy định của Nhà nước về nước đóng chai; tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến sản xuất, kinh doanh hàng hóa, trong đó có sản phẩm nước đóng chai.

Về giá bán nước lọc của các doanh nghiệp, HTX chủ yếu hiện nay theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, doanh nghiệp đăng ký, kê khai, niêm yết giá, công bố giá theo Luật giá. Doanh nghiệp, HTX, Hộ kinh doanh tự quyết định giá; điều chỉnh giá; giảm giá (đảm bảo không vi phạm luật cạnh tranh)... theo quy định. Nhà nước không can thiệp sâu vào quá trình kinh doanh của đơn vị.

2. Một số giải pháp nâng cao quản lý chất lượng nước đóng chai, nước khoáng thiên nhiên trong thời gian tới.

- Phối hợp với Sở Y tế tuyên truyền cao nhận thức của chủ doanh nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho đối tượng sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên thực hiện, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật.

- Phối hợp Cục QLTT Hà Tĩnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hậu kiểm giám sát chất lượng sản phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên trên địa bàn. 

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại