Đề nghị có cơ chế, chủ trì xây dựng chuỗi giới thiệu và bán các sản phẩm của các HTX trong tỉnh đến với thị trường trong nước và quốc tế

Các HTX chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lực sản xuất sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu chưa nhiều, chủ yếu tiêu thụ sản phẩm nội địa. Việc đầu tư hình thành chuỗi tiêu thụ sản phẩm của HTX trong nội địa cũng còn hạn chế; các đơn vị có năng lực, thực hiện việc bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho các HTX chưa nhiều, năng lực chưa cao. Một số sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của các HTX chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu của đối tác nước ngoài, sản lượng sản xuất chưa lớn. Tình trạng sản xuất của các HTX ở Hà Tĩnh như trên làm cho các doanh nghiệp gặp khó khăn trong thực hiện xúc tiến thương mại. Đề nghị tỉnh có cơ chế, chủ trì xây dựng chuỗi giới thiệu và bán các sản phẩm của các HTX trong tỉnh đến với thị trường trong nước và quốc tế để đảm bảo khâu tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất của các HTX 

Trả lời


Sở Công thương
Phòng KHTCTH (16-10-2019 02:01 PM)

1. Các nội dung đã thực hiện thời gian qua nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm của HTX:

- UBND tỉnh đã tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị Quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 về chính sách đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo, theo đó các hợp tác xã thuộc đối tượng điều chỉnh của chính sách này.

- Tham mưu ban hành, tổ chức thực hiện và điều chỉnh bổ sung các cơ chế chính sách phát triển thương mại nông thôn gắn với đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm để phù hợp với yêu cầu và thực tế từng thời kỳ. Hiện nay, tỉnh có chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu, công bố chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; bảo quản và tiêu thụ sản phẩm OCOP quy định tại Điều 11 mục 2 Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh; chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và ứng dụng thương mại điện tử phục vụ tiêu thụ nông sản thực phẩm quy định tại Điều 15 mục 3 Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh với các nội dung như xây dựng mô hình liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; chi phí thuê các điểm giới thiệu, bán hàng OCOP; chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm vào các siêu thị, hệ thống phân phối lớn; chi phí bao bì, đống gói sản phẩm; chi phí tham gia hội chợ, triển lãm sản phẩm hàng hóa; kinh phí mở website, thuê gian hàng tại các sàn thương mại điện tử, hỗ trợ đầu tư sàn giao dịch thương mại điện tử các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn…

- Hiện nay, chính quyền các cấp từ tỉnh đến xã đã và đang triển khai thực hiện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”, trong đó thực hiện việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm xây dựng các sản phẩm của HTX trong tỉnh đảm bảo chất lượng, cạnh tranh với các sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế.

- Hạ tầng thương mại nông thôn, đặc biệt là hệ thống chợ nông thôn được đầu tư nâng cấp, cải thiện rõ rệt; đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân. Giai đoạn 2010-2018, toàn tỉnh xây dựng mới 34 chợ; nâng cấp cải tạo 94 chợ với tổng kinh phí đầu tư xây dựng đạt 1.428 tỷ đồng.

- Để khuyến khích phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, hàng năm Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh, Bộ Công Thương hỗ trợ kinh phí khuyến công; cụ thể giai đoạn 2011-2018 đã có 25 hợp tác xã đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị với tổng vốn đầu tư 99,1 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ từ nguồn khuyến công quốc gia và địa phương với số tiền 2,4 tỷ đồng; năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ kinh phí khuyến công với tổng kinh phí 2.740 triệu, đến nay đã phê duyệt hỗ trợ đợt một cho 03 đề án với số tiền 695 triệu đồng.

- Công tác kết nối tiêu thụ sản phẩm được quan tâm triển khai. Nhờ có các chính sách hỗ trợ, một số sản phẩm chủ lực của tỉnh đã được tiêu thụ theo chuỗi liên kết giữa Doanh nghiệp/HTX với người dân; nhiều mô hình liên kết cung ứng giống, phân bón, kỹ thuật đầu vào có hiệu quả. Tỉnh đã hỗ trợ thông qua chính sách 3-5 tỷ đồng mỗi năm cho phát triển chuỗi liên kết (Giai đoạn 2013-2018, hỗ trợ 86 đơn vị với số tiền 23,5 tỷ đồng theo chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh). Xây dựng 05 điểm bán hàng việt ở nông thôn, 14 mô hình liên kết hộ trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với tổng kinh phí gần 2,7 tỷ đồng. Xây dựng 02 mô hình liên kết tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với 02 nhóm sản phẩm lúa gạo và cam bưởi; 05 mô hình cửa hàng thương mại dịch vụ có liên kết với sản xuất, gắn với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại TP. Hà Tĩnh, TX. Hồng Lĩnh, các huyện: Đức Thọ, Nghi Xuân.

- Tham mưu tổ chức các cuộc Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp tỉnh, tham gia cấp khu vực, quốc gia; qua đó phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh và có các chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở này. Tổ chức các lễ hội, triển lãm trưng bày sản phẩm tiêu biểu, Hội nghị kết nối giao thương, các phiên chợ hàng Việt về nông thôn; tham gia các hội chợ trong tỉnh, hội chợ ngoài tỉnh, hội chợ ngoài nước phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tham mưu hỗ trợ 414,8 triệu đồng từ nguồn khuyến công địa phương cho 13 cơ sở xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm. Kết nối tiêu thụ các sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh vào hệ thống siêu thị Co.opmart, Vinmart, và một số nhà phân phối lớn tại Hà Nội, TP HCM; đến nay có trên 50 sản phẩm của Hà Tĩnh được cung cấp vào hệ thống siêu thị cả nước.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất nông nghiệp trong ứng dụng phương tiện điện tử, internet để giới thiệu và quảng bá sản phẩm; hỗ trợ hơn 50 sản phẩm quảng bá trên sàn www.hatinhonline.vn, dacsan.hatinh.vn; xây dựng và bàn giao 10 website thương mại điện tử cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Nhờ vậy nhiều sản phẩm của doanh nghiệp, HTX Hà Tĩnh đã được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến.

2. Khó khăn, tồn tại

- Các cơ cở sản xuất còn nhỏ lẻ, quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu; sản phẩm thiếu đồng nhất và không đồng đều; số cơ sở sản xuất nông nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, mã số mã vạch còn ít, thậm chí còn nhiều cơ sở sản xuất chưa có bao bì và nhãn mác cho sản phẩm; sản phẩm sản xuất chưa được cấp các giấy chứng nhận về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Do vậy việc hỗ trợ tiêu thụ vào các hệ thống siêu thị, nhà phân phối và truy xuất nguồn gốc gặp rất nhiều khó khăn.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh doanh còn ít, chưa có website thương mại điện tử riêng nên việc nắm bắt cơ hội thị trường bán lẻ trực tuyến còn hạn chế. Thị trường đầu ra của sản phẩm, dịch vụ nhỏ hẹp, số lượng chủng loại sản phẩm các doanh nghiệp trong tỉnh vươn ra thị trường tỉnh khác và nước ngoài chưa nhiều.

3. Giải pháp trong thời gian tới thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

- Triển khai thực hiện đồng bộ gắn với rà soát, đánh giá tham mưu UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển thương mại nông thôn và tiêu thụ sản phẩm, trong đó coi trọng các chính sách hỗ trợ hình thành và phát triển các chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục hướng dẫn các DN, HTX vận dụng hệ thống chính sách đã có của tỉnh nhằm xây dựng hệ thống chuỗi phân phối sản phẩm của tỉnh; cụ thể như sau: Chính sách tại Khoản 3, khoản 4 Điều 11, Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND về xây dựng mô hình liên kết (tối đa 300 triệu đồng/mô hình) và thuê các điểm giới thiệu, bán hàng OCOP (tối đa 50 triệu đồng/điểm/năm); chính sách tại Điều 15, Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ xúc tiến thương mại, trong đó: kinh phí xúc tiến vào hệ thống siêu thị 1% giá trị sản phẩm đã tiêu thụ trong hệ thống siêu thị; kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế; kinh phí mở website (30 triệu đồng/đơn vị), thuê gian hàng tại các sàn thương mại điện tử (25 triệu đồng/năm)...

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết số 86/2018/NQ-HĐN ngày 18/7/2019 về chính sách đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo; ưu tiên hỗ trợ khuyến công, hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn, và khuyến khích hợp tác xã tham gia bình chọn sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị xây dựng hệ thống giới thiệu, điểm bán sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh, chú trọng tại các vị trí tập trung dân cư, các điểm dừng nghỉ, các trung tâm thương mại trong và ngoài tỉnh. Tổ chức các hội chợ triển lãm thường niên nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP Hà Tĩnh, mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi liên kết bền vững. Kết hợp tổ chức hội chợ lồng ghép với các sự kiện chính trị, xã hội lớn của tỉnh nhằm gắn kết hoạt động xúc tiến thương mại với hoạt động xúc tiến du lịch và giao lưu văn hoá, tăng cường sức lan tỏa, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp và du khách trong và ngoài nước.

- Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, bao bì nhãn mác và áp dụng các hệ thống mã vạch cho các cơ sở sản xuất nông nghiệp. Hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử, internet và hệ thống mạng xã hội để quảng bá và giới thiệu sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm nông sản đặc sản. Tổ chức các chương trình đào tạo, tư vấn, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại và phát triển thị trường trực tiếp hoặc trực tuyến trên mạng internet cho doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh sản phẩm. Hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia các hoạt động kết nối cung cầu, đưa sản phẩm lưu thông tại các hệ thống phân phối hiện đại như hệ thống siêu thị Co.opmart, siêu thị Vinmart.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại