Cty TNHH Ducon Ha Tinh

Cty TNHH Ducon Hà Tĩnh, có giấy phép đầu tư 12/2015, thành lập ty 6/2016, để đầu tư dự án sx Silic mangan, điện sản xuất gđ 1 là 34.000KVA. 1, kính đề nghị Sở Công Thương kiểm tra, xác nhận sự phù hợp với qui hoạch điện và đã qui hoạch trạm biến áp cho cty Ducon hay chưa? 2. mong quí sở kiểm nhà máy sx silic mangan tại Kỳ Long, Kỳ Liên có phù hợp với qui hoạch ngành hay chưa? nếu qui hoạch điện và qui hoạch chưa có, thì thủ tục xin phép thế nào? xin chân thành cám qui sở!

Trả lời


Sở Công Thương Hà Tĩnh
Sở Công Thương Hà Tĩnh (27-03-2018 05:25 PM)

I. Về Quy hoạch điện và và xác nhận sự phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực. Nội dung này Sở Công Thương đã trả lời Công ty TNHH DUCON Hà Tĩnh tại Văn bản số 1430/SCT-QLNL ngày 23/9/2016 vè việc quy hoạch TBA 110 kV cung cấp điện cho Công ty TNHH DUCON, cụ thể như sau:

1. Theo đề nghị của Công ty, Sở Công Thương đã đưa danh mục Trạm biến áp 110 kV cấp điện cho Công ty TNHH DUCON Hà Tĩnh vào “Dự thảo Quy hoạch PTĐL tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV” (Trạm 110kV DAKTAI), giai đoạn thực hiện: 2021-2025. Hiện nay tỉnh Hà Tĩnh đang trình Bộ Công Thương phê duyệt.

2. Đây là Trạm biến áp cung cấp điện riêng cho Công ty TNHH DUCON Hà Tĩnh nên sau khi Quy hoạch được phê duyệt, Công ty có trách nhiệm làm việc với Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc để thỏa thuận các nội dung về đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp, phương thức bán điện.

3. Nếu dự án triển khai sớm và nhu cầu cung cấp điện từ nguồn khác không đáp ứng nhu cầu của dự án thì Công ty báo cáo Sở Công Thương, để Sở Công Thương hướng dẫn làm các thủ tục điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh (đưa tiến độ thực hiện lên trước giai đoạn 2021-2025). Về kiểm tra, xác nhận sự phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực: Khi triển khai thực hiện dự án, Công ty tính toán cụ thể nhu cầu cung cấp điện, dự kiến điểm đấu nối, phương án tuyến, kết cấu trạm biến áp và gửi hồ sơ Sở Công Thương để Sở Công Thương kiểm tra, xác nhận.

II. Về kiểm tra sự phù hợp quy hoạch ngành đối với Nhà máy sản xuất Silic-Mangan của Công ty TNHH DUCON:

1. Sản phẩm của Nhà máy Silic – Mangan tại Khu Kinh tế Vũng Áng là nguyên liệu cho dự án Nhà máy sản xuất thép; đầu tư trong Khu công nghiệp, dịch vụ phụ trợ phía Tây Nam đường tránh Quốc lộ 1A thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, phù hợp với định hướng phát triển CN-TTCN của tỉnh và phát triển công nghiệp hỗ trợ của cả nước.

2. Thủ tục, các bước đầu tư tại Khu Kinh tế Vũng Áng, đề nghị Công ty liên hệ với BQL Khu Kinh tế Vũng Áng để được hướng dẫn cụ thể. Liên quan đến dự án, Sở Công Thương đã nhận được Văn bản số 800/KKT-QHXD của BQL Khu kinh tế tỉnh về việc xin ý kiến góp ý Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy sản xuất Silic - Mangan tỷ lệ 1/500 của Công ty TNHH Ducon Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh; sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương đã có ý kiến góp ý tại Văn bản số 1680/SCT - QLCN ngày 04/11/2016, đề nghị Công ty bổ sung, giải trình để hoàn thiện.

Là dự án công nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, Sở Công Thương Hà Tĩnh đề nghị Công ty TNHH DUCON Hà Tĩnh đẩy nhanh các thủ tục để thực hiện dự án (Quy hoạch; lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư; thuê đất…) sớm đưa dự án vào vận hành, khai thác. Sở Công Thương Hà Tĩnh thông báo để Công ty TNHH DU CON Hà Tĩnh biết và chủ động thực hiện.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại