Về nguồn cấp điện, cấp nước cho hoạt động sản xuất của Công ty

Hệ thống thiết bị công nghệ của Công ty được đầu tư hiện đại nhưng nguồn điện cung cấp không ổn định, cần cải thiện, đề nghị cho nguồn cấp điện riêng. Ngoài ra, trong năm nay có 02 lần nguồn nước cung cấp không đạt chất lượng, Công ty phải tạm ngừng sản xuất, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty, đề nghị có giải pháp lâu dài về nguồn nước cấp cho Công ty.

Trả lời


Nguyễn Hiền Lương
Phó giám đốc (27-03-2018 05:22 PM)

Sở Công thương trả lời:

Để giải quyết nội dung kiến nghị của Công ty, ngày 21/11/2016, Sở Công Thương đã chủ trì buổi làm việc với sự tham gia của các Sở, ngành, đơn vị: Sở Xây dựng, Trung tâm Hỗ trợ phát triển DN & Xúc tiến ĐT tỉnh Hà Tĩnh, Chi nhánh lưới điện cao thế Hà Tĩnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh và Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh. Sau khi tiến hành kiểm tra, khảo sát hiện trường về nguồn cấp điện, cấp nước cho Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh; tại Văn phòng Công ty TNHH MTV bia Sài gòn - Hà Tĩnh, Sở Công Thương đã chủ trì buổi làm việc; đặt vấn đề, nêu rõ các nội dung liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH MTV bia Sài gòn - Hà Tĩnh về tình hình cấp điện, cấp nước cho Nhà máy theo đề nghị của Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tại Văn bản số 28/TTHTDN ngày 11/11/2016.

Công ty TNHH MTV bia Sài Gòn - Hà Tĩnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh đã báo cáo các nội dung liên quan đến tình hình cấp nước, cấp điện cho Nhà máy bia Sài Gòn - Hà Tĩnh trong thời gian qua và đề xuất phương án xử lý vướng mắc. Đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia đã phát biểu ý kiến, thảo luận, đánh giá, nhận xét về các nội dung liên quan đến tình hình cấp điện, cấp nước cho Nhà máy (có Biên bản làm việc gửi kèm).

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến đề xuất của các đơn vị liên quan đến tình hình cấp điện và cấp nước cho Nhà máy bia Sài Gòn - Hà Tĩnh; xem xét ý kiến thảo luận của các Sở, ngành, các đơn vị liên quan. Các đơn vị tham gia buổi làm việc đã đi đến thống nhất về phương án xử lý như sau:

1. Về cung cấp điện:

    - Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh được cấp điện từ tuyến đường dây 373-E18.1. Tuyến đường dây này, ngoài cấp điện cho Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh còn cấp điện cho một số phụ tải của huyện Thạch Hà và huyện Cẩm Xuyên. Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh là hộ sử dụng điện lớn nằm phía đầu đường dây. Do phía sau đường dây (địa bàn các xã) thường xẩy ra sự cố nên tuyến đường dây này thường bị ngừng cấp điện, ảnh hưởng đến việc cấp điện cho Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh.

    - Để xử lý sự cố này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã đầu tư, cải tạo tuyến đường dây 373, đồng thời lắp đặt 01 máy cắt tự động ngay sau nhánh rẽ đường dây cấp điện cho Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh để nếu xảy ra sự cố phía sau thì máy cắt sẽ tự động tách phần đường dây phía sau ra khỏi hệ thống và việc cung cấp điện cho Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh vẫn bình thường.

    - Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có nhiều cố gắng trong việc đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến đường dây và phối hợp xử lý các sự cố để đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất cho Nhà máy bia; việc phối hợp trong việc thông báo ngừng cấp điện của các đơn vị với Nhà máy được thực hiện đầy đầy đủ, kịp thời nên thời gian, số lần mất điện đã giảm đáng kể, chất lượng cung cấp điện được cải thiện. Tuy vậy, tình hình sự cố xẩy ra vẫn còn nhiều, đặc biệt là trong các tháng 9, 10 năm 2016 (tháng mưa lũ); chất lượng điện áp không ổn định ảnh hưởng đến chế độ làm việc của một số thiết bị trong Nhà máy, chưa đáp ứng được yêu cầu của Công ty .

    - Các vấn đề liên quan về tình hình cấp điện, cấp nước trong năm 2016, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh chưa thực hiện báo cáo kịp thời cho Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan để kiểm tra, đề xuất phương án và phối hợp xử lý.

    Để khắc phục những tồn tại, nâng cao chất lượng cung cấp điện cho Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

    - Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục cải tạo, nâng cấp tuyến đường dây 373-E18.1 và phối hợp với địa phương xử lý triệt để vi phạm hành lang an toàn lưới điện để nâng cao chất lượng cung cấp điện cho các hộ phụ tải nói chung và Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh nói riêng.

    - Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh phối hợp tốt với Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Chi nhánh lưới điện cao thế Hà Tĩnh kiểm tra hiện tượng điện áp không ổn định (theo phản ánh của Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh), tìm nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý để đảm bảo cung cấp điện cho Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh được tốt hơn.

    - Về phương án lâu dài: Đề xuất bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 một tuyến đường dây trung áp cấp điện riêng cho Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh.

2. Về cung cấp nước

    - Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã làm việc, thống nhất với Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh bổ sung thêm hệ thống cấp nước dự phòng nhằm tăng thêm công suất truyền tải nước để có thể chủ động khi cần ưu tiên cấp nước. Hiện nay đang triển khai thiết kế và sẽ thi công khi thủ tục đầu tư thực hiện xong, dự kiến cuối năm 2016. Kinh phí do Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh bố trí.

    - Để khắc phục tiêu chuẩn về chất lượng nước, Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh sẽ cho theo dõi và phối hợp với bộ phận kỹ thuật Nhà máy Bia để cùng nhau xử lý.

    - Về ý kiến đề xuất của Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh cho phép khảo sát, xây dựng phương án khai thác nguồn nước ngầm để phục vụ sản xuất của Nhà máy, Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh giao các cơ quan có thẩm quyền liên quan xem xét, giải quyết.

3. Kiến nghị, đề xuất:

    Đề nghị Công ty TNHH MTV bia Sài gòn - Hà Tĩnh thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất các vấn đề liên quan đến tình hình cấp điện, cấp nước cho các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu phương án xử lý; Khi có kiến nghị, đề xuất của Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh các cơ quan đơn vị liên quan cần chủ động, phối hợp thực hiện. Những nội dung vượt khả năng, thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại