Trong thời gian qua, Hội DN TX Kỳ Anh có nhiều văn bản về việc đề nghị miễn giảm tiền thuê đất, hoàn trả lại tiền thuê đất đã thu sai chính sách nhưng chưa nhận được trả lời thích đáng. Nghị định của Chính phủ miễn tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư tại Khu Kinh tế Vũng Áng là 11 năm. Bên cạnh đó UBND tỉnh đã thu tiền thuê đất trong 03 năm...
Chi tiết...Đề nghị hỗ trợ trang thiết bị, máy móc, khoa học công nghệ tiên tiến giúp các HTX áp dụng công nghệ mới trong sản xuất nhằm đạt hiệu quả hơn (HTX Gia Phúc Can Lộc áp dụng tưới theo công nghệ 4.0; HTX Tân Phương Đông Can Lộc áp dụng máy bay không người lái trong việc bảo vệ thực vật cho cây trồng; HTX Nga Hải áp dụng Công nghệ của Israel trong...
Chi tiết...Đề nghị hệ thống ngân hàng tạo điều kiện để HTX tiếp cận được nguồn vốn được thuận lợi hơn (đặc biệt Vốn theo Quyết định 120 tại Ngân hàng chính ách, HTX không vay được). Đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ lãi suất sau đầu tư để HTX hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn
Chi tiết...


Các tổ chức tín dụng chưa linh động trong việc cho vay và đảo khế vay theo kỳ hạn. Các khoản vay thế chấp, tài sản đánh giá thấp đẫn đến giải ngân không tương ứng tài sản, cho vay hạn chế, chưa tháo gỡ khó khăn trước mắt cho doanh nghiệp 
Chi tiết...

Đề nghị Quy hoạch các vùng đất để HTX dễ tiếp cận đất đai, như đất xây dựng trụ sở, đất sản xuất theo lĩnh vực như nuôi trồng, chế biến thủy hải sản; chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng cây ăn quả… Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Hương Khê chưa có đất xây dựng trụ sở; một số HTX huyện Kỳ Anh không có đất chế biến thủy sản,...   &nbs...
Chi tiết...
Tiền cấp quyền khoáng sản: Những điểm mỏ có thời hạn giấy phép dưới 5 năm thì thu 01 lần vào đầu thời gian bắt đầu đi vào hoạt động, đối với các điểm mỏ có thời hạn giấy phép trên 5 năm thì thu nhiều lần nhưng lần cuối cùng phải nộp trước thời hạn giấy phép là 5 năm. Đây là một bất cập rất lớn dẫn đến các điểm mỏ phải chết yểu, trong điều kiện...
Chi tiết...


46 - 60 của ( 96 ) hồ sơ