Hiện nay UBND tỉnh chưa ban hành Bộ tiêu chí quy định cụ thể thời gian thuê đất cho loại hình, quy mô dự án đầu tư. Đề nghị chấp thuận thời gian thuê đất các dự án theo quy định tại Khoản 2 điều 43 của Luật Đầu tư năm 2015 và Khoản 3 điều 126 Luật Đất đai năm 2013
Chi tiết...

Đề nghị tiếp tục cải cách thủ tục hành chính các bước xử lý hồ sơ của doanh nghiệp trong lĩnh vực chấp thuận đầu tư, thuê đất, tránh chồng chéo giữa các ngành, địa phương linh hoạt thời gian xử lý hồ sơ một cách nhanh nhất có thể để doanh nghiệp sớm triển khai đầu tư sản xuất kinh doanh
Chi tiết...


Hiện nay, trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên chỉ mới được quy hoạch 03 điểm tập kết, kinh doanh cát xây dựng, vì vậy gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý cũng như là đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân. Đề nghị tỉnh xem xét, sớm có quy định cụ thể về lựa chọn, quản lý hoạt động các điểm tập kết, kinh doanh cát xây dựng trên địa bàn tỉnh; trên c...
Chi tiết...

Hiện nay phần lớn nguồn thu ngân sách thành phố phụ thuộc vào nguồn thu từ đấu giá và xét giao đất ở; tuy vậy hiện nay các dự án tạo quỹ đất trên địa bàn thành phố, thị xã còn có vướng mắc về công tác thẩm định dự án tại Sở Xây dựng. Đề nghị tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết
Chi tiết...

Việc đóng cửa di dời nhà máy gạch Tuynel ở thị xã Hồng Lĩnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. Tuy nhiên đến nay nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động làm ảnh hưởng đến môi trường đô thị và tiến độ thu hồi đất thực hiện quy hoạch của thị xã Hồng Lĩnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhâ...
Chi tiết...

Đề nghị xác nhận KCN phụ trợ cạnh Hồ Mộc Hương có phải là KCN không mà các doanh nghiệp chúng tôi đầu tư vào đây không được hưởng lợi bất cứ một chính sách nào theo Luật Đầu tư và khi Nhà nước ứng tiền doanh nghiệp để đền bù giải phóng mặt bằng (DN chuyển tiền vào tài khoản của Hội đồng đền bù GPMB TX Kỳ Anh để hội đồng trực tiếp trả cho dân)...
Chi tiết...


Công ty đang xây dựng mô hình kinh doanh gồm: Không gian làm việc chung cho doanh nghiêp và Trung tâm trưng bày, kinh doanh sản phẩm OCOP và hàng hóa sản xuất trong Tỉnh (CED Central): - Đề nghị hỗ trợ, tổng hợp thông tin các sản phẩm OCOP và sản phẩm sản xuất tại Hà Tĩnh để đưa vào trưng bày, giới thiệu và bán tại CED Central - Đề nghị...
Chi tiết...

Đề nghị ngân hàng tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp chăn nuôi, người chăn nuôi có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay, có chính sách ưu đãi về mức lãi suất nhằm giúp ngành chăn nuôi tránh được tình trạng phá sản, phòng chống dịch bệnh nhất là trong điều kiện giá lợn và nhu cầu đang có xu thế tăng như hiện nay.
Chi tiết...


31 - 45 của ( 96 ) hồ sơ