Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh soát xét lại công tác thanh tra của các ngành, địa phương đối với DN thời gian qua đã phù hợp với quy định pháp luật chưa? Chỉ đạo các ngành có kế hoạch thanh tra, kiểm tra phù hợp tránh chồng chéo, trùng lặp
Chi tiết...


Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ các mô hình chăn nuôi liên kết bị thua lỗ không có khả  năng hoạt động, không có khả năng trả nợ cho doanh nghiệp, cơ hội tiếp cận vốn, chính sách ưu đãi nhằm khôi phục lại hệ thống chăn nuôi ? 
Chi tiết...

Doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo hình thức thuê đất do Đài PTTH tỉnh quản lý, sử dụng để đầu tư dự án Trung tâm vui chơi giải trí và giáo dục kỹ năng, giới tính cho trẻ em. Hành lang pháp lý như thế nào? Sự ủng hộ của tỉnh ra sao? Cơ quan nào chủ trì việc này? Bản thân tôi là người khuyết tật đã theo đuổi...
Chi tiết...Hiện nay UBND tỉnh chưa ban hành Bộ tiêu chí quy định cụ thể thời gian thuê đất cho loại hình, quy mô dự án đầu tư. Đề nghị chấp thuận thời gian thuê đất các dự án theo quy định tại Khoản 2 điều 43 của Luật Đầu tư năm 2015 và Khoản 3 điều 126 Luật Đất đai năm 2013
Chi tiết...

Đề nghị tiếp tục cải cách thủ tục hành chính các bước xử lý hồ sơ của doanh nghiệp trong lĩnh vực chấp thuận đầu tư, thuê đất, tránh chồng chéo giữa các ngành, địa phương linh hoạt thời gian xử lý hồ sơ một cách nhanh nhất có thể để doanh nghiệp sớm triển khai đầu tư sản xuất kinh doanh
Chi tiết...

Đề nghị xác nhận KCN phụ trợ cạnh Hồ Mộc Hương có phải là KCN không mà các doanh nghiệp chúng tôi đầu tư vào đây không được hưởng lợi bất cứ một chính sách nào theo Luật Đầu tư và khi Nhà nước ứng tiền doanh nghiệp để đền bù giải phóng mặt bằng (DN chuyển tiền vào tài khoản của Hội đồng đền bù GPMB TX Kỳ Anh để hội đồng trực tiếp trả cho dân)...
Chi tiết...


Công ty đang xây dựng mô hình kinh doanh gồm: Không gian làm việc chung cho doanh nghiêp và Trung tâm trưng bày, kinh doanh sản phẩm OCOP và hàng hóa sản xuất trong Tỉnh (CED Central): - Đề nghị hỗ trợ, tổng hợp thông tin các sản phẩm OCOP và sản phẩm sản xuất tại Hà Tĩnh để đưa vào trưng bày, giới thiệu và bán tại CED Central - Đề nghị...
Chi tiết...


16 - 30 của ( 77 ) hồ sơ