25 HTX có kiến nghị, đề xuất với 31 ý kiến liên quan đến lĩnh vực ngân hàng nhằm hỗ trợ ổn định sản xuất trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh Covid-19, cụ thể 05 nhóm ý kiến sau:  1. Nhóm ý kiến đề nghị giảm lãi suất/hỗ trợ lãi suất 2. Nhóm ý kiến đề nghị có cấu lại nợ (kéo dài thời hạn/gia hạn) 3. Nhóm...
Chi tiết...

HTX hoạt động trong lĩnh vực Mây tre đan, dịch vụ thương mại, vận tải. Do tình hình dịch bệnh, việc sản xuất mây tre đan dừng sản xuất 28 công nhân nghỉ việc từ tháng 4/2020, lượng đơn hàng giảm 30% so với cùng kỳ. Có 4 đầu xe vận tải cũng tạm ngừng hoạt động vì đơn hàng ít. Doanh thu HTX giảm 50% so với cùng kỳ năm 2019.Hiện tại HTX vay 1.150...
Chi tiết...

HTX thu mua nông sản, trồng rừng, sản xuất nguyên liệu củi trấu. Do tình hình dịch bệnh nên không có nguyên liệu đầu vào để sản xuất trấu nên 07 công nhân đã nghỉ từ tháng 3/2020, không sản xuất, doanh thu sản xuất củi trấu so với cùng kỳ năm 2019 giảm 100%.  Hiện tại giám đốc HTX đang nợ ngân hàng Viettinbank Hà Tĩnh 7 tỷ đồng. Kiến nghị...
Chi tiết...


1. Vướng mắc của các dự án khi phải đấu nối vào đường quốc lộ, đặc biệt là tuyến đường tránh thành phố, các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đang thực hiện thủ tục đầu tư và đang triển khai xây dựng. 2. Có chính sách hỗ trợ khoảng 3 tháng lương và các khoản nộp theo lương cho Ban Quản lý bến xe khách Hà Tĩnh.
Chi tiết...
Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ các mô hình chăn nuôi liên kết bị thua lỗ không có khả  năng hoạt động, không có khả năng trả nợ cho doanh nghiệp, cơ hội tiếp cận vốn, chính sách ưu đãi nhằm khôi phục lại hệ thống chăn nuôi ? 
Chi tiết...

Doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo hình thức thuê đất do Đài PTTH tỉnh quản lý, sử dụng để đầu tư dự án Trung tâm vui chơi giải trí và giáo dục kỹ năng, giới tính cho trẻ em. Hành lang pháp lý như thế nào? Sự ủng hộ của tỉnh ra sao? Cơ quan nào chủ trì việc này? Bản thân tôi là người khuyết tật đã theo đuổi...
Chi tiết...16 - 30 của ( 96 ) hồ sơ