Huyện Can Lộc

HTX hoạt động lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý, chôn lấp rác thải sinh hoạt cho 100% khối phố, đơn vị, cơ quan trên địa bàn thị trấn Nghèn và các xã lân cận, góp phần quan trọng trong chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ về chi phí vận chuyển, chi phí xử lý chôn lấp rác thải. Đề nghị tỉnh...
Chi tiết...


1 - 1 của ( 1 ) hồ sơ