Về việc chuyển chi phí tính thu nhập chịu thuế

Doanh nghiệp xin hỏi lần 2 ( Vì lần 1 đã hỏi ngày 29/11/2016 chưa trả lời). Đầu năm 2012, công ty có vay vốn của cá nhân để phục vụ cho sản xuất kinh doanh trong năm 2012, việc vay vốn giữa công ty và cá nhân được thể hiện qua hợp đồng vay với thời hạn 10 năm và với lãi suất bằng 1,2 lần lãi suất ngân hàng. Do khó khăn nên đến 31/12/2012 công ty chưa thể thanh toán tiền lãi vay năm 2012 cho cá nhân này nhưng công ty vẫn hạch toán chi phí lãi vay này vào chi phí để được trừ tính thuế trong năm 2012. đến nay (20/11/2016) khoản lãi vay vẫn chưa được trả vậy xin hỏi công ty có được đưa vào chi phí để tính thu nhập chịu thuế trong năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 chi phí lãi vay phải trả mà chưa thanh toán hay không? Xin chân thành cảm ơn! (Doanh nghiệp hỏi: Công ty CP tư vấn và xây dựng Đại Phú Hưng| Địa chỉ: Tầng 3 số 162- Hà Huy Tập- TP Hà Tĩnh | Ngày hỏi: 29/11/2016)- Xin hỏi lần 2

Trả lời


Nguyễn Thanh Lâm
Ban biên tập (27-03-2018 11:26 AM)
Câu hỏi của bạn Tổ vận hành chuyên mục đã chuyển đến đơn vị Chi cụ Thuế Hà Tĩnh trả lời và sẽ trả lời bạn sớm nhất! Trân trọng!

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại