Đề nghị khoanh nợ, hỗ trợ lãi suất cho HTX sản xuất củi trấu

HTX thu mua nông sản, trồng rừng, sản xuất nguyên liệu củi trấu. Do tình hình dịch bệnh nên không có nguyên liệu đầu vào để sản xuất trấu nên 07 công nhân đã nghỉ từ tháng 3/2020, không sản xuất, doanh thu sản xuất củi trấu so với cùng kỳ năm 2019 giảm 100%. 

Hiện tại giám đốc HTX đang nợ ngân hàng Viettinbank Hà Tĩnh 7 tỷ đồng. Kiến nghị trong thời gian tới được khoanh nợ, hỗ trợ lãi suất để phát triển sản xuất.


Trả lời


Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh (22-05-2020 04:58 PM)

HTX nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Minh Trí không vay vốn tại Vietinbank Hà Tĩnh mà người đại diện là ông Võ Công Trí vay vốn tại Vietinbank Hà Tĩnh với hạn mức là 6 tỷ đồng, dư nợ hiện tại là 6 tỷ đồng.

Tháng 6/2019 sau sự cố cháy kho hàng nông sản của khách hàng, Vietinbank Hà Tĩnh đã kịp thời hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn thông qua việc giảm lãi suất cho vay từ 7%/năm xuống còn 6,5%/năm đối với toàn bộ dư nợ và duy trì lãi suất ưu đãi này cho đến nay.

Trong buổi làm việc sáng ngày 08/5/2020 giữa lãnh đạo Vietinbank Hà Tĩnh với ông Võ Công Trí, do Vietinbank Hà Tĩnh đã hỗ trợ giảm lãi suất tiền vay từ tháng 06/2019 đên nay nên khách hàng không có yêu cầu hỗ trợ gì thêm, khách hàng cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ vượt qua khó khăn của Vietinbank Hà Tĩnh. Hiện nay hoạt động kinh doanh hàng nông sản của khách hàng đã đi vào ổn định và đủ khả năng thanh toán nợ gốc và lãi đúng hạn.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại