Đề nghị kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước lọc

Đề nghị kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước lọc, truy xuất nguồn gốc và có các chế tài mạnh để kiểm soát thuế, giá bán tạo sự công bằng trong kinh doanh

Trả lời


Sở Y tế
Sở Y tế (16-10-2019 02:41 PM)

1. Thực trạng về các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên trên địa bàn tỉnh:

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 60 cơ sở sản xuất và kinh doanh nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, được phân bố trên địa bàn 13 huyện, thành phố, thị xã. Trong đó tập trung nhiều ở Thành phố Hà Tĩnh với 12 cơ sở, huyện Cẩm Xuyên với 10 cơ sở và thị xã Kỳ Anh với 9 cơ sở.

- Có 02 cơ sở sản xuất quy mô lớn là Công ty cổ phần nước khoáng và du lịch Sơn Kim (có sản phẩm là nước khoáng Sơn Kim) và Công ty cấp nước Hà Tĩnh (có sản phẩm là nước uống đóng chai Thành Sen); 58 cơ sở còn lại có quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình, sản lượng ít.

2. Công tác quản lý, kiểm soát chất lượng nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên.

- 100% các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.

- 100% các sản phẩm của các cơ sở sản xuất đã thực hiện việc Công bố (theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP) hoặc Tự công bố (theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP) chất lượng sản phẩm theo quy định hiện hành.

- Hàng năm các cơ sở nêu trên đều được các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát về việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm và được lấy mẫu để kiểm tra chất lượng sản phẩm.

- Từ cuối năm 2018 đến nay Chi cục An toàn thực phẩm đã phối hợp Viện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm Quốc gia và Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế đã tiến hành hậu kiểm, lấy 141 mẫu nước thực hiện kiểm nghiệm chất lượng. Kết quả: có 137/141 (97,1%) mẫu đạt tiêu chuẩn quy định và 04/141 (2,8%) mẫu có một số chỉ tiêu không đạt tiêu chuẩn quy định.

- Đối với các cơ sở sản xuất có các mẫu không đạt tiêu chuẩn quy định, Chi cục đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 04 cơ sở với số tiền 5.970.000 đồng (Năm triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn).

3. Truy xuất nguồn gốc:

- Công tác kiểm tra chất lượng nguồn nước đầu vào được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, kết quả kiểm tra: Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên trên địa bàn đều có đủ nước đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:218/BYT phục vụ sản xuất, kinh doanh (Phiếu kết quả kiểm nghiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh có các chỉ tiêu, kết quả đều đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:218/BYT).

- Bao bì chứa đựng thực phẩm: Các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên trên địa bàn Hà Tĩnh đều sử dụng chai PET, bình PET. Thông qua kiểm tra, thẩm định thì các cơ sở này đều sử dụng bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đạt yêu cầu theo QCVN 12-1:2011/BYT (Các cơ sở cung cấp bao bì chứa đựng thực phẩm đều đã công bố hợp quy sản xuất chai PET, bình PET theo quy định).

- Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, bao gói: Các cơ sở nước sản xuất trên địa bàn đều có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, đóng gói theo quy định của pháp luật.

4. Một số giải pháp nâng cao quản lý chất lượng nước đóng chai, nước khoáng thiên nhiên trong thời gian tới.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho đối tượng sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên thực hiện, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát chất lượng sản phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên trên địa bàn, xử lý vi phạm nghiêm các trường hợp vi phạm. Công khai tên, địa chỉ, sản phẩm, cơ sở vi phạm để người dân được biết và lựa chọn được các sản phẩm uy tín an toàn.

- Cập nhật thông tin và hồ sơ tự công bố sản phẩm nước trên website chi cục ATVSTP để người dân được biết. Kiểm soát chặt chẽ việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP đối với các cơ sở; đặc biệt là việc tiến hành kiểm tra chất lượng nguồn nước theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:218/BYT (nguồn gốc nước đầu vào) và QCVN 6-1:2010/BYT (sản phẩm nước đầu ra).

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại