Về việc chấm dứt, di dời nhà máy gạch Tuynel ở thị xã Hồng Lĩnh

Việc đóng cửa di dời nhà máy gạch Tuynel ở thị xã Hồng Lĩnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. Tuy nhiên đến nay nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động làm ảnh hưởng đến môi trường đô thị và tiến độ thu hồi đất thực hiện quy hoạch của thị xã Hồng Lĩnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân và bao giờ thì nhà máy chấm dứt hoạt động

Trả lời


Sở Xây dựng
Sở Xây dựng (08-11-2019 09:02 AM)

Ngày 23/5/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 3257/UBND-KT1 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối các Sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu đề xuất của Công ty cổ phần Trung Đô về việc hỗ trợ, di dời Nhà máy Gạch Trung Đô Hồng Lĩnh. Sau khi xem xét đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1774/SKHĐT-DNĐT ngày 15/7/2019. UBND tỉnh đã chỉ đạo:

- Yêu cầu Công ty nghiêm túc thực hiện việc ngừng hoạt động và di dời Xí nghiệp gạch Trung Đô Hồng Lĩnh theo Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh và cam kết của Công ty trong hồ sơ đề xuất dự án đầu tư Nhà máy gạch tuynel đất đồi tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan kiểm tra, tính toán, làm rõ về cơ sở pháp lý, mức hỗ trợ, bồi thường cho nhà đầu tư khi chấm dứt hoạt động và thu hồi đất của Dự án (nếu có), phương án xử lý tài sản trên đất, nguồn kinh phí hỗ trợ; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hồng Lĩnh và các cơ quan liên quan xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực đất đai, hoạt động của Dự án; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tiến hành thu hồi đất, chấm dứt hoạt động của Dự án Nhà máy gạch Trung Đô Hồng Lĩnh theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay các Sở ngành đang tiến hành xem xét hỗ trợ di dời để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp phù hợp theo quy định của Pháp luật.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại