Về quản lý hoạt động điểm tập kết, kinh doanh cát xây dựng trên địa bàn tỉnh

Hiện nay, trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên chỉ mới được quy hoạch 03 điểm tập kết, kinh doanh cát xây dựng, vì vậy gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý cũng như là đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân. Đề nghị tỉnh xem xét, sớm có quy định cụ thể về lựa chọn, quản lý hoạt động các điểm tập kết, kinh doanh cát xây dựng trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở quy định, nên phân cấp cho huyện trong việc cấp phép mở các điểm tập kết và kinh doanh vật liệu xây dựng

Trả lời


Sở Xây dựng
Sở Xây dựng (08-11-2019 08:27 AM)

Việc quy định về lựa chọn điểm tập kết, kinh doanh cát xây dựng là để phục vụ lập quy hoạch tổng thể điểm tập kết, kinh doanh cát xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh và phục vụ lựa chọn điểm tập kết, kinh doanh cát xây dựng cho các dự án đầu tư. Tuy nhiên, theo quy định Luật Quy hoạch (có hiệu lực từ 01/01/2019) thì không được lập quy hoạch tổng thể điểm tập kết, kinh doanh cát xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay để phục vụ lựa chọn điểm tập kết, kinh doanh cát xây dựng cho các dự án đầu tư sẽ được các sở, ngành, địa phương tham mưu trong quá trình chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư. 

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại