Khảo sát, bổ sung quy hoạch mỏ đất

Đề nghị cho khảo sát, bổ sung quy hoạch mỏ đất ở các xã Sơn Kim, Sơn Hồng – Hương Sơn; bổ sung mỏ cát ở Hương Sơn, Vũ Quang, mỏ đá ở vùng Hồng Lĩnh,…


Trả lời


Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường (28-10-2019 08:42 AM)

Năm 2013, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 về Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung phân vùng thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; ngày 06/02/2014, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 431/QĐ-UBND. Bao gồm 118 khu vực mỏ, trong đó: đá xây dựng 40 khu vực, sét gạch ngói 16 khu vực, cát sỏi xây dựng 25 khu vực, đất san lấp 37 khu vực. Trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch thì đến nay có một số khu vực mỏ không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn, sự phát kinh của kinh tế - xã hội nên có một số khu vực phải điều chỉnh, bổ sung. Theo đó, trong năm 2018, 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Sở, ngành chức năng và chính quyền địa phương liên quan tiến hành rà soát, bổ sung các khu vực mỏ có đủ điều kiện vào quy hoạch khoáng sản. Kết quả, Sở đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, bổ sung 23 điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn các huyện: Vũ Quang (04 khu vực, trong đó 02 khu vực cát xây dựng, 02 khu vực đất san lấp), Hương Sơn (02 khu vực đất san lấp), Đức Thọ (02 khu vực đất san lấp), Hương Khê (01 khu vực đất san lấp), Kỳ Anh (03 khu vực đất san lấp), Can Lộc (05 khu vực đất san lấp), Thạch Hà (05 khu vực đất san lấp), Lộc Hà (01 khu vực đất san lấp); đưa ra khỏi quy hoạch 8 khu vực và điều chỉnh giảm diện tích 07 khu vực. Do vậy, trên cơ sở quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt và các điểm mỏ đã đề xuất bổ sung quy hoạch, các doanh nghiệp có nhu cầu, tìm hiểu đầu tư trong lĩnh vực khoáng sản, đề nghị trực tiếp tại UBND các huyện, thị xã hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường để được tham khảo và hướng dẫn cụ thể.

Về đề xuất của các doanh nghiệp theo nội dung nêu trên, đề nghị các doanh nghiệp kiến nghị chính quyền địa phương cấp xã, huyện để khoanh định, đề xuất phạm vi, diện tích cụ thể. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra thực địa, nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh xem xét, bổ sung quy hoạch làm cơ sở cấp phép hoạt động khoáng sản đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại