Nguyễn Khánh Hòa

Gia đình chúng tôi đang sử dụng thửa đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND Thành phố Hà Tĩnh cấp năm 2005; diện tích 190 m2; Nhưng đến nay, qua kết quả đo đạc theo dự án “ Xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai của tỉnh Hà Tĩnh”. Thực hiện đo nguyên trạng của thửa đất (đo đạc theo đúng sơ đồ, ranh giới của thửa đất tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND Thành phố Hà Tĩnh cấp năm 2005 nêu trên) thì có tổng diện tích thực tế lớn hơn so với diện tích được ghi tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lớn hơn 45m2) Căn cứ luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014. Tại khoản 5 Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Quy định: “5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có” Đối chiếu với thực tế thửa đất gia đình tôi đang sử dụng, có ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất (đúng theo sơ đồ, vị trí thửa đất được cấp tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề. Vậy cho tôi hỏi: Khi xin chuyển đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì gia đình tôi có phải nộp tiền sử dụng đất phần diện tích chênh lệch không ? Trình tự thực hiện ?, hồ sơ xin chuyển đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm hồ sơ, giấy tờ gì? và thời gian chờ để được chuyển đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bao nhiêu ngày ?

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại