Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh

Công ty hoạt động trong lĩnh vực thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản nên sự cố môi trường ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của công ty (Công ty phải ngừng hoạt động 03 tháng và 05 tháng chỉ hoạt động cầm chừng). Tuy nhiên, tại văn bản số 7433/BNN-TCTS ngày 01/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ hỗ trợ cho người làm thuê và thủy sản còn lưu kho được thu mua trước ngày 30/8/2016, không hỗ trợ về các khoản thiệt hại khác như doanh thu giảm sút của doanh nghiệp, chi phí quản lý,... Đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến với Bộ Nông nghiệp và PTNT về vấn đề này, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại