Sở NN và PTNT

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ngàn Phố
Khối 4, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn
0982875459
congtynganpho@gmail.com
Diện tích xây dựng trại lợn nái quy mô 300 nái trở lên quy định diện tích tối thiểu 3 ha ở đồng bằng, 5 ha ở miền núi. Nay trại ở miền núi có diện tích trên 4 ha mà dưới 5 ha thì có được hưởng độ chính sách tại nghị quyết số 90- 2014 ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh hay không?
Chi tiết...

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ngàn Phố
Khối 4, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn
0982875459
congtynganpho@gmail.com
Trại lợn nái cấp bố mẹ ở thôn Hợp lý xã Hương Minh huyện Vũ Quang chưa nằm trong quy hoạch phát triển vùng chăn nuôi tập trung công nghiệp đến năm 2020, nhưng được UBND tỉnh đồng ý cho phép UBND huyện Vũ Quang xây dựng trại lợn nái tại công văn số 503UBND- NL1 ngày 30/1/2015 thì có được hưởng các chế độ chính sách tại nghị quyết số 90- 2014 ngày 16...
Chi tiết...


1 - 2 của ( 2 ) hồ sơ