Sở NN và PTNT

Hỏi về ưu đãi trang trại nuôi lợn nái
Khối 4, thị trấn Phố Châu
0982875459
congtynganpho@gmail.com
1. Trại lợn nái cấp bố mẹ ở thôn Hợp Lý, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang chưa nằm trong quy hoạch phát triển vùng chăn nuôi tập trung công nghiệp đến năm 2020, nhưng được UBND tỉnh đồng ý cho phép UBND huyện Vũ Quang xây dựng trại lợn nái tại Công văn số 503/UBND-NL1 ngày 30/1/2015 thì có được hưởng các chế độ chính sách tại Nghị quyết 90/2014 n...
Chi tiết...


1 - 1 của ( 1 ) hồ sơ