Sở NN và PTNT

Công ty hoạt động trong lĩnh vực thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản nên sự cố môi trường ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của công ty (Công ty phải ngừng hoạt động 03 tháng và 05 tháng chỉ hoạt động cầm chừng). Tuy nhiên, tại văn bản số 7433/BNN-TCTS ngày 01/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ hỗ trợ cho người làm thuê và thủy s...
Chi tiết...

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xăng, dầu, nhờn, bếp ga; lưới ngư cụ; phụ tùng máy móc chủ yếu phục vụ cho ngư dân. Do sự cố môi trường ảnh hưởng lớn đến hoạt động đánh bắt cá của các ngư dân, dẫn tới ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, thu nhập của doanh nghiệp nhưng chưa được nằm trong diện kê khai đền bù thiệt hại, đề nghị UBND tỉnh, các ngành c...
Chi tiết...Hỏi về ưu đãi trang trại nuôi lợn nái? Trại lợn nái cấp bố mẹ ở thôn Hợp lý xã Hương Minh huyện Vũ Quang chưa nằm trong quy hoạch phát triển vùng chăn nuôi tập trung công nghiệp đến năm 2020, nhưng được UBND tỉnh đồng ý cho phép UBND huyện Vũ Quang xây dựng trại lợn nái tại công văn số 503UBND- NL1 ngày 30/1/2015 thì có được hưởng các chế độ chính...
Chi tiết...


1 - 5 của ( 5 ) hồ sơ